Startsidan 
Start

BLÖDNING I TIDIG GRAVIDITET

 • från konception till v 28
 • 10 % blöder under graviditeten men innan förlossningen
 • missfall
 • infektion
 • X
 • slemhinneskador
 • malignitet
 • mola
 • progesteronbortfall, corpus luteum sviktar (de första 8-10 v, därefter tar placenta över)

Missfall

En graviditet som avbryts genom framfödandet av ett foster utan liv före utgången av 28:e graviditetsveckan. Efter 28:e veckan ⇒ intrauterint dött barn. Tidiga missfall sker tom v 14 (>80 %) och sena sker efter 14:e graviditetsveckan. Sker troligtvis i mer än 30 % av alla graviditeter. Vecka 10 är extra känslig, risk för hormonsvikt när placenta skall ta över. Kan ev behandla med progesteron.

Etiologi

 • i mer än hälften av fallen kromosomavvikelser hos fostret (morfologiska defekter)
 • även maternell faktor, t ex infektion, uterusmissbildning, placentakrångel, immunologisk rubbning, SLE
 • läkemedel
 • myom
 • cervixinsufficiens
 • kroniska sjukdomar

Symptom

 • först intervallsmärtor av typen menssmärta eller förlossningsvärkar och/eller blödning
 • ev illamående
 • om cervix har börjat öppna sig är aborten oftast oundviklig
 • graviditetstecken försvinner tidigt

Utredning

 • om tre eller fler spontanaborter (habituella aborter)
 • bl a föräldrarnas karyotyper, koagulationsutredning inkl. lupus antikoagulans hos modern, TSH, T3, infektionsprover, ANF, ANA, livmoderundersökning, hysteroskopi

Komplett abort

 • fullständigt missfall
 • hela graviditeten framföds komplett och på en gång
 • cervix öppen

Inkomplett abort

 • ofullständigt, under loppet av dagar
 • buksmärtor, blödning
 • cervix öppen
 • flertalet, ssk mellan v 7-16
 • måste skrapas (exeres med kyrettage)

Missed abortion

 • kvarhållet missfall
 • fostret dör i livmodern men ligger kvar i livmodern
 • livmodern tillväxer inte
 • föregår ofta de andra typerna
 • avvakta ett par dagar om tidigt
 • skrapning om v 12 + (risk för större blödning)
 • åb + ev exeres (vakuumaspiration)
 • uterus brukar kontraheras när hormonnivåerna sjunker ⇒ fostret ut

Abortus imminens

 • hotande missfall
 • blödningar, smärtor eller andra symptom på missfall men fostret överlever
 • cervix sluten

Diagnos

VSU
 • cervix öppen?
 • uterus storlek
VUL
 • intrauterin hinnsäck? storlek?
 • fosteranlag?
 • hjärtpulsationer?

U-hCG, S-hCG

Odling om feber

Behandling

Vid hotande missfall sängläge i 3 dagar och sjukskrivning någon vecka. Därefter undvika kroppsarbete och samlag. Om oundviklig abort ⇒ exeres med skrapning för att avlägsna eventuella rester. Göres direkt om < 14 v, i övriga fall ges värkframkallande medel (oxytocin = Methergin ®) före. När fostret avlägsnas drar endometriet ihop sig och blödningen slutar. Ge antibiotika och smärtlindring. Glöm inte Rh-immunisering hos Rh-negativa mödrar!

Mola hydatidosa

Druvbörd. 1-2000 i västvärlden, vanligare i u-länder. Degeneration av chorionvilli. Trofoblastcellerna prolifererar till cystliknande blåsor med vätska i. Blåsorna växer som druvklasar. Växer snabbare och producerar mer hCG än en vanlig graviditet ⇒ kontinuerliga smärtor och blödningar. Kan tidigt ge preeklampsi och hyperemesis gravidarum. Risk för malignisering. Överstimulerar ofta äggstockarna ⇒ theca-luteincystor.

Komplett mola

 • inget foster
 • genetiskt material endast från mannen
 • vanligast
 • 15-30 % risk för malign transformation

Partiell mola

 • foster finns men dör oftast efter v 8

Invasiv mola

 • trofoblasttumör
 • invaderar myometriet

Choriocarcinom

 • trofoblasttumör
 • mycket cytostatikakänslig

Diagnos

 • anamnes
 • palpation
 • VUL (snöstorm)
 • S-hCG förhöjt

Behandling

 • oxytocin + VA (PAD inkl myometrium, invasion?)
 • kontroll av S-hCG under ett år, ny exaeres om stigande
 • Cyklokapron ® för att motverka fibrinolys; ha blod redo
 • P-piller ett år, missa inte ev malignisering!
 • lungrtg: metastaser?

Ektopisk graviditet

 • utomkvedshavandeskap, extrauterin graviditet, X
 • 0,5-1 % av alla graviditeter
 • äggledare (99%), ovarier, bukhålan (ovanligt) eller i cervix
 • mer än hälften orsakas av skador på äggledarna, t ex efter salpingit
 • spiral skyddar dåligt mot X
 • PID, endometrios, adherenser i lilla bäckenet

Tubarruptur

 • 30%
 • tuban spänns ut och rupturerar med riklig, ev livshotande abdominell blödning
 • 4:e-8:e veckan
 • sparsam blödning, aldrig riklig blödning utåt
 • blödningen efterföljs av värkliknande smärta; svår att skilja från tidig missed abortion

Tubarabort

 • stöts ut i bukhålan, ssk om graviditeten finns i ampullen, ii 6:e-7:e graviditetsveckan
 • hematosalpinx

Symptom

 • kan debutera akut med amenorré, lågt sittande buksmärta (ev ensidig till en början) följt av blödning
 • referred pain på axeln (diafragmal retning)
 • hypotension, takykardi och peritonitstatus
 • ruckömhet
 • vanligare är subakut debut med amenorré, återkommande vaginal blödning och buksmärta

Diagnos

 • positivt gravtest, upprepade S-hCG-mätningar (S-hCG fördubblas normalt på 48 timmar)
 • livmoder lätt förstorad, ev palpabel resistens
 • VUL ⇒ tom uterus och ev intraabdominell blödning, om intrauterin gulesäck ⇒ intrauterin graviditet. OBS! kan finnas X också…
 • laparoskopi

Behandling

 • hem med info, nytt β-hCG 2 dgr senare, återkom om sämre
 • alt inläggning
 • fasta
 • vätska eller blod
 • laparoskopisk op, så konservativ som möjligt
 • risk för nytt X, tuban tas bort om upprepade X på samma sida
 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt