Startsidan 
Start

Instrumentell förlossning

Idag har trenden vänt och man gör mer sectio. > 15% snitt, 5 % instrumentell (1 % tänger, 4 % sugklocka).

Indikationer

 • utdraget utdrivningsskede (30-60 min krystning)
 • humanitär (mamman bör inte krysta ex hjärtfel)
 • profylaktisk extraktion
 • hotande fosterasfyxi

Typer

Utgångs-/låg
 • huvud vid bäckenbotten
Medelhög
 • hv vid eller strax nedom spinalplanet
Hög
 • ovan spinalplanet
 • används inte längre (ev vid tvilling 2)
 • risk för plexusskada

Sugklocka

Villkor

 • fosterhuvud i spinalplanet eller lägre
 • mjukdelar helt vidgade
 • ingen disproportion mellan bäcken och foster

Förutsättningar

 • tömd blåsa (ev KAD)
 • infiltrationsanestesi i perineum (ifall klippning behövs)
 • syntocinondropp i beredskap (oxytocin)
 • värksynkront
 • kolla så att inga mjukdelar klämda!
 • rätt dragriktning, annars mjukdelsskador (ner ⇒ rakt ⇒ upp)

Risker för barnet

 • fostersvulst (ödem)
 • kefalhematom (blödning i fostersvulst) ⇒ resorptionsikterus
 • intrakraniell blödning/mellan hinnorna (ovanligt)

Risker för modern

 • ffa mjukdelsskador

Tång

Många olika finns. Samma villkor som sugklocka samt sutura sagittalis kl 10-14 (slutroterat), annars hamnar tången över ansiktet. Förutsättningar och dragriktning som vid klocka. Känn med fingret så att hv följer med.

Traktion

 • drar fosterhv till genomskärning, sedan får modern krysta resten
 • om kvinnan ej orkar krysta men ingen fara föreligger för barnet

Fördelar med tång

 • kan användas vid ansiktsbjudning
 • kan användas vid säte(brukar dock göra sectio)
 • rätt använt: minst lika skonsamt som sectio

Sectio

Ökande antal, ca 15 % i Sverige. Spinalanestesi med snabbt anslag och risk för BT-fall alt generell anestesi (crash induction) om aspirationsrisk, om pat ej vill. Ge inte opioid pga ökad risk för awareness. Bikinisnitt ⇒ kan föda vaginalt nästa gång, pats inställning viktig.

Indikationer

 • missbildningar
 • flerbörd
 • tidigare sectio
 • HIV, herpes genitalis
 • bäckenträngsel
 • HELLP
 • asfyxi och andra komplikationer
 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt