Startsidan 
Start

Foglossning, Bäckensmärta, Pelvic girdle pain

 • smärta mellan bakre höftbenskammen och glutéerna, särskilt vid SI-lederna och/eller smärta i symfysen
 • smärtan kan stråla ut på lårets baksida
 • minskad förmåga att stå, gå, sitta

Etiologi

 • graviditet
 • trauma
 • artrit o/e artros

Foglossning hos gravida

 • punktprevalensen av gravida med foglossningsbesvär är ungefär 20%
 • riskfaktorer är tidigare lågt sittande ryggsmärta, tidigare bäckentrauma
 • p-piller, avstånd från förra graviditeten, längd, vikt, rökning och ålder utgör inga riskfaktorer
 • graviditetsrelaterade hormonet relaxin ger i kombination med andra hormoner försvagade ligament → ökad rörlighet i lederna och försämrad ledstabilitet → smärta uppstår om rörligheten inte kompenseras m.h.a neuromotorisk kontroll
 • individuellt hur man kan hantera den ökade ledrörligheten

Symptom

 • kan debutera redan några veckor in i graviditeten men oftast senare
 • smygande eller abrupt debut
 • smärta i symfysen, ev med palpationsömhet
 • smärta i ljumskar
 • smärta när man särar på benen, går, går i trappor, lyfter, vänder sig i sängen
 • smärta över SI-lederna
 • ankgång

Prognos

 • 3 mån postpartum är prevalensen 7 %
 • kan återkomma när menstruationen kommer tillbaka
 • efter 2 år har ca 1 % fortfarande svåra besvär
 • större risk för kvarstående besvär om uttalade symptom under graviditeten

Diagnos

 • klinisk diagnos
 • smärtprovokationstester (P4/tigh thrust, Patrick’s Faber, Gaenslen’s test, modifierat Trendelenburg-test)
 • smärtpalpationstester (long dorsal ligament test och symfyspalpation)
 • Lasègue
 • vid behov kan MR göras för att utesluta Bechterew eller svåra traumatiska förlossningsskador

Behandling

 • kombination av åtgärder!
 • information om tillståndet och råd om rörelser att undvika/utföra på annat sätt
 • anpassad träning och individualiserad sjukgymnastik med stabiliserande övningar
 • akupunktur kan reducera smärta
 • massage (inte som ensam behandling)
 • manipulation eller ledmobilisering kan testas några gånger
 • trochanterbälte har oftast bättre effekt på SI-lederna än symfysen
 • farmakologisk smärtlindring vb (paracetamol i första hand, därefter NSAID)
 • kirurgi bör användas restriktivt, endast vid svåra traumatiska skador och i så fall föregånget av externfixation i 3 veckor
 • ej visat att amningsstopp skulle hjälpa vid kvarstående besvär post partum
 • (kortisoninjektioner i SI-lederna vid Bechterew)
 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2010-01-07
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt