Startsidan 
Start

NEDRE GENITALA INFEKTIONER

Cytolytisk fluor

 • lågt pH, lactobaciller dominerar
 • riklig, homogen och vitaktig flytning med syrlig lukt
 • gravida eller tonårsflickor före menarche
 • ingen behandling

Vulvit

 • huden drabbad

Vaginos

 • symptomgivande förändring av slidans sekret utan inflammatorisk reaktion

Bakteriell vaginos

 • normala floran har trängts undan av anaeroba organismer, t ex Gardnerella vaginalis
 • oklar patologi
 • frekventa samlag, kopparspiralbärare, vaginalsköljningar predisponerar

För diagnos krävs minst tre av

 • gråaktig, vägghäftande, lätt skummig fluor
 • pH > 4,5
 • positivt snifftest (amintest): KOH + vaginalsekret ⇒ doft av rutten fisk
 • "clue cells"(vaginalepitelcell med adhererande kocker och diffusa konturer) i wet smear

Behandling

 • klindamycin vaginalkräm 2 % (Dalacin®), på kvällen i 7 dgr alt
 • metronidazol (Flagyl ®) 400mg x2 i 1v (ej under graviditet) alt Zidoval Gel tn x fem dygn
 • odling och partnerbehandling behövs inte

Vaginit

 • kolpit
 • infektion i slidan (skivepitelet)
 • flytning men ej buksmärtor

Candidavaginit

 • vulvovaginal candidos, Candida albicans
 • ofta utlösande faktor såsom antibiotikabehandling, diabetes, kortisonbehandling
 • KOH löser upp celler, lättare att se hyfer i wet smear

Symptom

 • klåda, mjöl- och vattenliknande flytning
 • kesobeläggning
 • känsla av torrhet
 • samlagssvårigheter

Behandling

 • imidazolderivat (Pevaryl ®, Canesten ®), salva eller vagitorer i 3 dgr
 • alt flukonazol (Diflucan ®) po 150 mg i engångsdos
 • om latent (hos 20%) ges ingen behandling
 • om kroniskt recidiverande: Diflucan ® po i 3-4 cykler, ingen lokalbehandling, uteslut predisponerande samt artbestäm
 • ingen partnerbehandling

Cervicit

 • infektion i cylinderepitelet
 • flytning, ibland med dova, måttliga smärtor
 • uretrit
 • oftast STD

Klamydia

 • Chlamydia trachomatis, intracellulär
 • serotyp D-K ger genitala symptom
 • serotyperna L1-L3 ger lymfogranuloma venerum
 • serotyperna A-C ger trachom
 • 60-70 % smittsamhet vid ett samlag
 • 5-21 dgr inkubation

Symptom

Kvinnor
 • uretrit, cervicit (mellanblödningar) med miktionssveda, flytningar
 • ca 60 % utan spt
 • om ingen behandling finns risk för endometrit (smärtor, mellanblödningar), salpingit, perihepatit, periappendicit, perisplenit
 • konjunktivit, reaktiv artrit, Reiters syndrom
 • pneumoni, opthalmia neonatorum (1-2 v inkubationstid) hos nyfödda
Män
 • uretrit med sveda och genomskinliga eller vitaktiga flytningar
 • kontinuerliga eller återkommande besvär
 • oftast inga besvär alls
 • ensidig epididymit, prostatit

Diagnos

Kvinnor
 • urin (missar 5 %)
 • direktprov på STD-mott, från uretra
 • endocervix odling för att hitta alla
Män
 • urinprov (PCR/LCR), minst 2 h inkub, första urinportionen
 • ev odlingsprov från uretra, rotera (smärtsamt)
 • (direktprov med metylenblått: leukocytos)

Odling pos först 1 v efter smittotillfället!

Behandling

 • tetracykliner (doxycyklin) i 7 dgr, CAVE solning
 • alt erythromycin till gravidae och barn
 • samlagsförbud
 • Azitromycin 1 g i engångsdos om dålig compliance, smittfri på 1 dygn
 • partnerbehandling, anmälan och smittspårning, ev kontrollodling efter 2-4 v (PCR kan vara falskt pos)

Gonorré

 • Neisseria gonorrhoeae, g- diplokocker
 • ffa smitta utomlands (Sydostasien)
 • idag ökad resistens
 • kort inkubationstid, 2-7 dgr, ibland asymptomatiskt, ffa hos kvinnor

Symptom

Kvinnor
 • cervicit, ev med uretrit om okomplicerad
 • bartholinit, endometrit, salpingit, PID, perihepatit, periappendicit, disseminerad m.m.
Män
 • uretrit om okomplicerad med purulent, gul flytning och dysuri, "kissar taggtråd"
 • epididymit, prostatit, proktit, faryngit, konjunktivit, disseminerad
Barn
 • konjunktivit, risk för blindhet
Alla
 • reaktiv artrit, ev Reiters syndrom
 • hematogen spridning (disseminerad) ger hög feber, 40°, septisk artrit i stor led, enstaka hemorrhagiska pustler över en led
 • symptomen klingar av efter 2-3 v

Diagnos

Metylenblåfärgat wet smear, direktprov
 • uretra (män), cervix (kvinnor, hittar bara 45 %, tag alltid odling)
 • kaffebönor i cellerna samt många PMN
 • oftare pos hos män
Odling (bäst), resistensbestäm!
 • 1-2 cm upp i urinröret, rotera, håll kvar ngn sek
 • alt från cervix, svalg, rektum

Behandling

 • specialistfall, remiss venerolog om pos odling
 • resistensbestämning krävs för adekvat behandling!!!
 • förstahandsmedel (innan resistensbestämning föreligger): tablett cefixim (licenspreparat) 0,4 g eller injektion spektinomycin (Trobicin ®) 2 g im (licenspreparat)
 • alt inj ceftriaxon (Rocephalin ®) 0,25 g im
 • ampicillinkänsliga gonokocker kan behandlas med amoxicillin 2 g po + probenecid (Probecid ®) 1 g (fördröjer amoxicillins utsöndring) som engångsdos
 • vid kinolonkänslighet fungerar 500 mg ciprofloxain po som engångsdos
 • vid behandling av svalg-gonorré ges preparat efter resistensmönster, spektinomycin har dock dålig effekt, trots känslig stam; ceftriaxon 0,25 g intramuskulärt har god effekt
 • utläkningskontroll 2 v (odling!); ingen coitus före utläkning
 • anmälan, smittspårning och partnerbehandling

Syfilis

 • Treponema pallidum, en spirochet, kan ej odlas
 • tidig syfilis om infektionen är yngre än 2 år
 • prevalensen ökar idag i östra Europa, prostitution
 • även kongenital syfilis ökar

Stadium I, primärsyfilis

 • inkub 3v-3mån
 • sår på inokulationsstället (primärskleros, hård schanker), oftast genitalt
 • efter ngn vecka fås en regional adenit, fast oöm
 • såret läker på 6-8 v utan beh
 • igen pos serologi, kan hitta bakt i mik eller med PCR

Stadium II

 • 7-10 v efter infektionstillfället
 • hud- och slemhinnemanifestationer
 • roseol: utslag i handflator, fotsulor, på bålen; rödbruna, fjäll
 • sedan latent fas, 60 % spontanläker
 • serologi positiv

Stadium III, tertiär syfilis

 • neurosyfilis (tex tabes dorsalis, personlighetsförändringar), aortaaneurysm, andra organ
 • specifika tester alltid pos, ospec kan vara neg

Diagnos

Direktmikroskopi
 • mörkfält/faskontrast
Serologi

Ospecifika tester:

 • Wassermans reaktion mfl
 • kan vara falskt pos

Specifika tester:

 • TPHA, kvarstår alltid, "serologiskt ärr", blir pos före Wasserman

Remittera alltid om pos serologi!

Testa alltid för HIV

Behandling

 • pcV, långverkande preparat, ingen resistens
 • samlagsförbud under beh
 • partnerspårning och anmälan
Jarisch-Herxheimers reaktion
 • kan uppträda efter 6-10 h vid insatt beh
 • endotoxinfrisättning, klingar av inom 24 h
 • hög feber, influensaliknande spt, huvudvärk

Trichomonas vaginalis

 • flagellat
 • svidande slemhinnor, riklig, gulgrön, luftbubblig, illaluktande flytning
 • kan ge jordgubbsliknande cervicit
 • wet smear: rörliga flagellater
 • OBS! 10-25% är dubbelinfekterade!
 • metronidazol 2 g po (engångsdos), CAVE graviditet
 • partnerbehandling

Kondylom, papillomvirus, HPV

 • inkubationstid 2-3 månader, 60-70 % smittsamhet
 • vanligast i bakre kommissuren, insidan av labia minora samt runt clitoris men kan även sitta perianalt, i vagina och på portio
 • preputiet, frenulum, glans, sulcus coronarius
 • smittar även om inte synliga
 • spontanläkning sker hos många
 • cytologi
 • nytt rekombinant vaccin finns (typ 6, 11, 16, 18)

Spetsiga kondylom, acuminata

 • HPV 6 och 11, benigna
 • kan ev ge klåda och coitusblödning
 • färska mycket smittsamma, men virus kan finnas kvar senare också

Platta kondylom

 • HPV 16, 18, onkogena, risk för neoplasi i portio och cervix
 • ibland symptomlöst
 • ev svidande, brännande klåda, ssk efter samlag
 • pensling med 3 % ättiksyra, därefter kolposkopi för att visualisera

Bowenoid papulos

 • pat < 35 år
 • multipla, rödbruna, papulösa förändringar, ev platta
 • mer benign än Mb Bowen som har solitär, fjällande, rödbrun förändring på pat > 40 år

Behandling

 • podofyllotoxin (Vartec ®) lösning eller kräm 2 ggr/dag, ej vid graviditet, amning
 • Aldara ® kräm, specialistprep
 • enstaka papillom kan tas bort med diatermi, laser, kryo, excision, blir ej av m virus
 • partneruppföljning

Herpes simplex 2

 • sällan typ 1 urogenitalt
 • herpesblåsor
 • feber och allmänsymptom kan uppstå vid primärinfektion
 • kan ha sveda vid miktion, svullna lgl i ljumskarna, neg nitur men ökade vita
 • virusmeningit i 4%
 • virusutsöndring kan pågå i flera veckor
 • primärinfektion i slutet av graviditeten är mycket allvarligt
 • diagnos med PCR på blåsskrap
 • behandla med Aciclovir ®, koksaltlösning, luftning samt smärtlindring (ASA, paracetamol)

Bartholinit

 • bartholinis körtlar sitter i bakre omfånget av labia majora
 • tilltäppt körtelgång ⇒ sekretansamling ⇒ infektion ⇒ abscess
 • plötsligt påkommen ömmande svullnad
 • punktion eller incision, dränage
 • op om recidiverande

Övriga flytningar

 • före ovulationen ökar cervix normalt sin sekretproduktion
 • främmande kropp
 • vävnadsnekros (cancer, postoperativt)
 

  

GYN & OBSTETRIK
-Översikt

Anatomi
-Gynekologisk anatomi

Menstruationscykeln
-Menscykelns hormoner och faser
-Dysmenorré
-PMS

Blödningsrubbningar hos icke-gravida
-Menorrhagi
-Metrorrhagi
-Oligomenorré och amenorré
-Anovulatorisk blödning
-MHC, hyperplasi
-Postmenopausal blödning
-PCO
-Kontaktblödning

Akuta gynekologiska bukfall
-Handläggning
-Diffdiagnoser

Genitala infektioner
-Symptom vid genitala infektioner
-Nedre genitala infektioner inklusive STI
-Smittskyddslagen
-Övre genitala infektioner

Gynekologisk onkologi
-Uterus
-Vulva och vagina
-Portio och cervix
-Ovarier

Den äldre kvinnan
-Klimakteriet
-Behandling med HRT
-Vulvadermatos
-Prolaps

Urininkontinens
-Stress-/ansträngningsinkontinens
-Trängnings-/urgeinkontinens
-Annan inkontinens

Antikonception
-Metoder
-Abort

Graviditet
-Normal graviditet
-Mödrahälsovård och ultraljud

Graviditetskomplikationer
-Blödning i tidig graviditet
-Blödning i sen graviditet
-Komplikationer i sen graviditet
-Flerbörd
-Under- och överburenhet
-Foglossning

Förlossning
-Fosterövervakning
-Normal förlossning
-Smärtlindring under förlossningen
-Instrumentell förlossning och sectio
-Förlossningskomplikationer
-Puerperiet

Övrig gynekologi
-Dyspareuni
-Endometrios
-Infertilitet

Sidan uppdaterad 2010-11-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina