Startsidan 
Start

Läkemedelsreaktioner

Urticaria

 • typ I-allergi eller ospecifik histaminfrisättning
 • bleka, upphöjda kvaddlar, klåda
 • varje enskild kvaddel upphör efter några timmar till en dag, men nya uppstår, kan fortsätta i flera veckor
 • kan vara asymmetriskt
 • 5-20 % associerade med angioödem
 • de flesta läkemedel, tex pc, ASA, morfin, men även viroser, föda, nässlor, bi- och getingstick, fysikaliskt, parasitoser
 • ge ej steroider (blir ”hooked”)
 • om akut och alarmerande, ge adrenalin, systemisk glukokortikoid, systemiskt antihistamin
 • om akut men ej alarmerande, eliminera/minimera utlösande samt ge antihistamin

Angioneurotiskt ödem

 • i lucker bindväv tex runt ögonen (ev runt ena ögat), på läpparna, i larynx, scrotum
 • större risk för svalgpåverkan om man ätit något
 • kan vara livshotande
 • ACE-hämmare mfl

Anafylaxi

 • IgE, BT-fall, bronkospasm, larynxödem, takykardi
 • diffa mot synkope som är vasovagalt utlöst med långsam puls

Erythema multiforme

 • subepidermal blåsbilding
 • läkemedel, infektion (herpes simplex), sol kan utlösa, ev vid malignitet
 • kort anamnes, symmetri
 • händer, fötter, var som helst, barn kan få i ansiktet
 • kokardfenomen (måltavla)
 • typisk histologi
 • svårbehandlat, starka steroider, ev internt

Steven Johnsons syndrom

 • mukokutant syndrom, generellt erytema multiforme
 • blåsor, senare sår i huden och kroppsöppningarna
 • allvarligt
 • fenytoin, karmbamazepin, NSAID, pc, sulfa

Toxisk epidermal nekrolys, Lyells syndrom

 • utbredd avlossning av epidermis (nekros av basalceller)
 • antiepileptika, sulfa, Zyloric
 • utbredd rodnad ⇒ blåsor ⇒ avlossning av hela hudkostymen, även conjunctiva
 • även kroppsöppningar drabbas
 • mkt smärtsamt
 • hela kroppen behöver inte vara påverkad
 • IVA, vätska, högdos IvIg, högdos steroider, antibiotikaprofylax, smärtlindring, ev plasmaferes
 • ca 10 % mortalitet, problem med sammanväxningar i efterförloppet

Toxikodermier

 • akut debut av symmetriskt, generaliserat, makulopapulöst, kliande utslag
 • ev med fjällning och purpura
 • kan vara svårt att diffa mot viroser
 • Ospecifik histologi
 • tex pc
 • seponera läkemedel

Fotosensibilisering

 • analgetika, tetracyklin, karbamazepin, amiodaron, tiazider, hibernal, orudisgel mfl
 • psoralener, parfymer, solskyddsmedel m.m.

Fototoxiskt

 • blåsor på oretad hud (DD:blåsdermatos)
 • står ofta kvar länge
 • dosberoende, drabbar alla

Fotoallergiskt

 • utslag även under kläder
 • mer långdraget
 • solskydd el seponera lkm

Fotoonycholys

 • toxisk, alla får
 • tetracykliner (central)
 • sällan besvär från huden i övrigt

Fixt läkemedelsutslag

 • blårött ⇒ stor blåsa eller välavgränsat erytem, ofta brunt i efterförloppet
 • samma ställe varje gång, tex genitalia, munnen (DD: herpes simplex, blåmärke), hand, interdigitalt
 • kan svida
 • vid intag av tillfälligt läkemedel peroralt, tex paracetamol, tetracyklin, griseofulvin, karbamazepin, laxermedel, fråga även efter naturläkemedel!
 • skall inte använda detta lkm fler ggr

Vaskuliter

 • purpura, palpabel vaskulit, ffa efter indometacin, sulfa, tiazider
 

  

HUDSJUKDOMAR
-Översikt

Eksemsjukdomar
-Eksem översikt
-Atopiskt eksem
-Seborroiskt eksem
-Hypostatiskt eksem
-Nummulärt eksem
-Eczema craquelé
-Neurodermit
-Vesikulos
-Handeksem
-Blåsor på händerna
-Kontaktdermatoser

Hudinfektioner
-Bakteriella hudinfektioner
-Virala hudinfektioner
-Svampinfektioner
-Parasitinfestationer

STI
-Smittskyddslagen
-Klamydia
-Gonorré
-Trichomonas vaginalis
-Syfilis
-HPV, kondylom
-Candidavaginit
-Bakteriell vaginos

Hudtumörer
-Benigna hudtumörer
-Maligna hudtumörer

Övriga hudsjukdomar
-Bensår
-Blåsdermatoser
-Dermatologisk ordlista
-Diverse dermatologiska diffdiagnoser
-Granuloma anulare
-Huden vid invärtes sjukdomar
-Hudsjukdomar hos barn
-Hår, talg och naglar
-Lichen
-Ljusdermatoser
-Läkemedelsreaktioner
-Pigmentrubbningar
-Pityriasis rosea
-Psoriasis

Sidan uppdaterad 2008-06-29
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt