Startsidan 
Start

Bensår

 • ovanför foten: sällan diabetes
 • tån: oftast diabetes eller arteriellt
 • alla sår är kolonialiserade men få är infekterade!

Venösa

 • högt tryck i vensystemet (ytlig o/e djup insuff)
 • predilektionslokal omkring mediala malleolen
 • pittingödem, pigmentering, lipodermatoskleros, varicer (ytliga vener), atrophie blanche (röda punkter på vit hud runt såret, smärtar)
 • många får venöst staseksem ⇒ risk för kontaktellergi vid egenbehandling
 • aldrig svarta nekroser, aldrig senor
 • tyngdkänsla, ev smärta (högläge lindrar)
 • doppler och systoliskt index för att mäta insufficiensen
 • om bra cirkulation: kompression/lindor

Behandling

 • kirurgi, stripping, kompression
 • livslång kompression vid djup insuff
 • sårbehandling, rengöring med kranvatten, fuktigt sårförband
 • eliminera läkningshämmande faktorer (smärta, infektion, anemi, malnutrition)
 • remiss till hud när ej läkt på 1-3 mån m beh

Arteriella

 • ischemi
 • äldre pat med angina, claudicatio, rökning
 • ofta multipla sår
 • lateralt-medialt-distalt: fotryggen, tårna
 • djupt, senor syns, torra nekroser (aldrig vid venösa)
 • ischemisk smärta (vid högläge, tex på natten)
 • inga pulsar, hårlöshet, blekhet, dålig kapillär återfyllnad

Behandling

 • rökstopp, gångträning, beh hyperlipidemi, diabetes, HT
 • ev angio, PTA, bypass om smärtor eller SI < 0,5
 • undvik kompression (ev intermittent, då dagtid)
 • sårbehandling, torra gangrän behandlas torrt och rent
 • ev pinchgraft

Diabetessår

 • ischemi, neuropati
 • sensibilitetsstörning, liknar arteriella, mindre smärtor pga neuropatin
 • CAVE infektion!
 • har ofta falskt högt systoliskt index (inkompressibla artärer)
 • täta förbandbyten, minst varannan dag, avlastning, sockerkontroll
 • frikostig med angio

Vaskulitsår

 • systemsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, virus, bakterier, läkemedel (sulfa, tiazider), IBD, malignitet idiopatiskt m.m.
 • sår som inte vill läka, ofta efter trauma (cykelpedal), ffa underbenen
 • palpabel purpura = inflammatorisk = vaskulit
 • leukocytoklastisk vaskulit vanligast
 • akut debut, purpura, ibland symmetri, ofta multipla sår
 • nekroser, röd-blåtonad kant (aktivitet), smärtsamt
 • kan förstoras mkt snabbt, ssk när det täcks över natten
 • biopsi samt lab (njurar, autoimmunt, kollagenoser)
 • U-sediment, krea, ev ANCA, F-Hb
 • eliminera utlösande om allergisk (lkm, infektion)
 • vila, ofta steroider po + steroidsparande
 • smärtlindring
 • kan pincha i lugnare skede

Necrobiosis lipoidica

 • kvinnor, varannan med insulinkrävande diabetes
 • sakta tillväxt
 • välavgränsat, centralt atrofiskt, gulrött, fast plaque med telangiektasier på stram hud
 • ffa underbenens framsida, uni- eller bilat
 • röd kantzon om progress
 • sällan ulceration, undvik biopsi (svårläkt)
 • ingen behandling, långsam progress

Pyoderma gangrenosum

 • associerat med inflammatoriska tarmsjukdomar, RA, hematologiska sjkd
 • börjar ofta som litet sår
 • vallartad, lila kantzon
 • diffa mot infektion
 • ofta prednisolon po, ev cyklosporin A
 • specialistfall
 • inte sällan recidiv

Utredning och behandling bensår

Utredning

Anamnes
 • hereditet (varicer, autoimmunt, diabetes)
 • graviditeter, frakturer, DVT, varicer, CVI, flimmer
 • hypertoni, rökning, inkompensation, läkemedel, diabetes, autoimmunitet, claudicatio
 • duration, tidigare sår, smärtor, lindrar högläge?
Status och vidare
 • inspektion
 • perifera pulsar
 • doppler (artärer, vener), systoliskt index (artärer)
 • ev angio, tåtryck, flebografi, pletysmografi, duplex
 • blodstatus, b-glc

Sårbehandling

 • bakomliggande
 • tvätta med ljummet vatten
 • smärtbehandling
 • förbandsbyte så sällan som möjligt (stör läkningen)
Vätskande sår
 • hydrofiberförband: Aquacel ®, Alginat ®, bytes dagligen eller varannan dag
Lokal infektion
 • iodosorb-kompress om vätskande
 • ättika (tar Pseudomonas), Actisorb (innehåller silver, anv under kortare tid)
Fibrin
 • Hydrogel ®, Duoderm ®, Comfeel ®, mekanisk revision (Emla först)
Smärta
 • Hydrogel ® + Solvaline ® för måttligt vätskande sår
 • interna analgetika
Sårkanter
 • zinkpasta
Eksem
 • betnovatkräm (III) + salvstrumpa, kaliumpermanganat
Lindor
 • byt efter 2-7 dgr (bra att låta det vara ifred)
 • högelastisk linda (Elodur ®, Dauer ®) vid bra cirkulation, tex venösa sår, dra åt ordentligt
 • lågelastisk linda (Comprilan ®): linda hårt, kan ha på natten, blandsår
 • Coban ®: mellanting, sitter bra, tunn, bra på sommaren
 • arteriella sår och diabetessår skall helst inte lindas, ankelindex ger vägledning vid blandsår
Peroral ab
 • om kliniska tecken på infektion (innan odlingssvar anlänt), aldrig lokal ab, se nedan
Pinch graft
 • ev vid stora sår

Infekterade bensår

 • S. aureus, betastreptokocker
 • Heracillin 1 g x 3 x 10 dgr eller inj Ekvacillin 2 g x 3
 • Kåvepenin 1g x 3 x 10 dgr om streptokocker i odling
 • vid allergi ges Dalacin
 • för diabetiker, se ovan
 • bekämpa svullnad
 • ev cirkulationsutredning
 

  

HUDSJUKDOMAR
-Översikt

Eksemsjukdomar
-Eksem översikt
-Atopiskt eksem
-Seborroiskt eksem
-Hypostatiskt eksem
-Nummulärt eksem
-Eczema craquelé
-Neurodermit
-Vesikulos
-Handeksem
-Blåsor på händerna
-Kontaktdermatoser

Hudinfektioner
-Bakteriella hudinfektioner
-Virala hudinfektioner
-Svampinfektioner
-Parasitinfestationer

STI
-Smittskyddslagen
-Klamydia
-Gonorré
-Trichomonas vaginalis
-Syfilis
-HPV, kondylom
-Candidavaginit
-Bakteriell vaginos

Hudtumörer
-Benigna hudtumörer
-Maligna hudtumörer

Övriga hudsjukdomar
-Bensår
-Blåsdermatoser
-Dermatologisk ordlista
-Diverse dermatologiska diffdiagnoser
-Granuloma anulare
-Huden vid invärtes sjukdomar
-Hudsjukdomar hos barn
-Hår, talg och naglar
-Lichen
-Ljusdermatoser
-Läkemedelsreaktioner
-Pigmentrubbningar
-Pityriasis rosea
-Psoriasis

Sidan uppdaterad 2008-06-29
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt