Startsidan 
Start

Mononukleos, körtelfeber

 • EBV som infekterar B-lymfocyter och ansamlas i lgl
 • klinisk infektion vanligast mellan 15-25 år, yngre blir inte så sjuka, ofta endemiskt
 • inkub 6-8 v
 • ofta pat som fått PcV men efter 3 dgr fortfarande har hög feber och halssmärtor
 • ibland sekundärinfektion med GA
 • mycket ovanligt med kroniskt aktiv infektion med feber, pneumonit, pancytopeni eller neurologiska manifestationer

Symptom

 • allmänpåverkan, trötthet
 • halsont
 • feber, ofta svängande
 • grötigt tal
 • illaluktande andedräkt
 • ev trismus
 • ev andningssvårigheter

Fynd

 • rodnat svalg
 • förstorade tonsiller, ofta belagda med proppar
 • förstorade lgl i käkvinklar, längs sternocleidomastoideus och ibland i axiller
 • mjält- och leverförstoring
 • morbilliformt exantem, ssk om pat tagit ampicillinpreparat (ej allergi)

Utredning

 • diff: relativ lymfocytos, atypiska lymfocyter och McKinley-celler
 • hos 80% finns heterofila ak (ak riktade mot erytrocyter hos andra arter) efter 5 dgr, påvisas med Monospot (sensitivitet 70 %, kvarstår under ngn månad), ej bra på små barn
 • förhöjda levertransferaser ganska vanligt, normaliseras inom 3-4 v
 • serologi
 • EBV-PCR på plasma vid tex svåra encefaliter, infektion efter transplantation

EBV-serologi

 • VCA (viral capsid antigen) IgM kommer efter de heterofila ak, kvarstår i månader, bra!
 • VCA IgG kommer tidigast efter 2 mån, kvarstår hela livet
 • EA (early antigen) IgG detekteras underakut sjukdom, försvinner under konvalescensfasen
 • EBNA uttrycks latent i infekterade celler och kan detekteras tidigast 8 v efter symptomdebut, kvarstår hela livet
 • pos IgG i frånvaro av EBNA indikerar aktuell infektion
 • svag eller sen EBNA-utveckling, höga nivåer av VCA-IgG och EA-IgG kan vara tecken på kroniskt aktiv EBV-infektion
 • EBV kan aktivera polyklonalt IgM och kan därför störa andra serologiska analyser tex CMV

Behandling

 • symptomatiskt, analgetika, antipyretika, tex ASA krossat i grädde eller glass
 • ev steroider om påverkad andning, trcpeni
 • enstaka behöver sjukhusvård pga andningshinder och nutritionsproblem (vätska, elektrolyter)
 • tonsillektomi om andningshinder pga tonsillhyperplasi
 • info: ofta långdraget förlopp (veckor), trötthet, försiktighet vid fysisk aktivitet (mjältruptur) tills levervärdena går ner
 • ingen uppföljning (vissa följer levervärdena)
 • trcpeni, mjältruptur (risken störst 2-3:e veckan), autoimmun hemolytisk anemi (köldagglutinin) och lymfom är sällsynta komplikationer
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2012-06-20
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt