Startsidan 
Start

Epiglottit

 • H. influenzae typ B, hos vuxna även betastreptokocker, pneumokocker, stafylokocker m.m.
 • alla åldrar, vanligast bland barn 2-6 år, numera sällsynt pga Hib-vaccination
 • struplocksinflammation

Symptom och fynd

 • akut insjuknande med halsont, sväljningsbesvär, kraftig allmänpåverkan, feber 39-40º
 • vill sitta upp med hakan framåtskjuten, stilla, skriker inte, saliv rinner ur öppen mun
 • mindre dramatiskt hos vuxna, tidigt ffa extrema sväljningssvårigheter och ordentlig svalgsmärta, ej särskilt anmärkningsvärt svalgstatus, ev feber och frossa
 • in- och exspiratorisk stridor ⇒ risk för CO2-narkos, grötig röst
 • indragningar i jugulum, interkostalt och i epigastriet
 • ingen skällhosta som vid pseudokrupp
 • titta inte i halsen utan intubationsberedskap!
 • svullet, rodnat, körsbärslikt struplock, ingen tonsillitbild

Handläggning utanför sjukhus utan andningsstillestånd

 • nål iv, syrgas
 • snabbast möjliga trspt till sjukhus, ring, låt pat sitta upp, läkare följer med
 • intubations-/koniotomiberedskap (medvetslös pat)

Vid andningsstillestånd

 • säkra andningsvägarna; mask och Rubens blåsa, dra fram tungan
 • intubation (svårt), mun-mot-mun-andning
 • koniotomi

På sjukhus

 • narkoskontakt
 • intubation med koniotomi- och bronkoskopiberedskap (behåll tills svullnad borta, ca 2-4 dgr)
 • sövning med spontanandning (Halotan ® + syrgas) utan celokurin! Vuxna ev fiberintubation istället
 • blod- och epiglottisodling
 • cefotaxim (Claforan ®), ev kloramfenikol (obs resistens)
 • iv steroider
 • IVA, vätska, ev paracetamol för att sänka feber
 • risk för kardiell påverkan hos pat med hjärtsjukdom!
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt