Startsidan 
Start

Serös meningit

 • akut aseptisk, vanligt vid virusinfektioner; alla har haft detta

Etiologi

 • virus (enterovirus: coxsackie, echo; herpes simplex 2, HIV, parotit)
 • enterokocker
 • Borrelia, Listeria, Mycoplasma, tbc kan ha serös bild
 • systemsjukdomar (t.ex. SLE)
 • läkemedelsbiverkan
 • se mer under virala CNS-infektioner

Symptom

 • allmänna infektionssymptom (myalgi, feber, diarré, faryngit i 1-2 dgr) ⇒ feber, huvudvärk, nackstyvhet, ljud- och ljuskänslighet, sällan tecken till förhöjt ICP
 • ofta hudutslag vid enterovirusgenes

Handläggning

 • kontakta infektionsjouren
 • LP: klar färg, inga erytrocyter, ökade monocyter (10-1000), lätt ökade PMN (10-100), ev lätt ökat protein, glukos normalt (tbc och Listeria har sänkt glukos)

Behandling

 • symptomatisk: antipyretika, analgetika, vätska, ej inläggning
 • information: ”snuva på hjärnan”, vila ca 2 v, göra det man orkar, ev sjukskrivning
 • aciclovir om Herpes
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2010-12-14
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt