Startsidan 
Start

Septisk artrit

 • 50-65 % S. aureus (ssk om RA, diabetes), även streptokocker, alfa-streptokocker, pneumokocker, gramnegativa tarmbakterier, KNS ffa vid ledproteser, Haemophilus hos barn
 • glöm inte Borrelia!
 • vid odlingsnegativ septiskt artrit, tänk på mycobakterier, svamp, borrelia, brucella, chlamydia, mycoplasma, gonokocker (ssk vid utlandssmitta)
 • oftast hematogen spridning i samband med bakteriemi, iatrogent, per continuitatem, från osteomyelit hos små barn
 • ffa de stora lederna (knä, höft, axel, fot), ger snabbt broskdestruktion
 • riskfaktorer är tidigare trauma, artros, RA (10 ggr ökad risk), diabetes, malignitet, njursvikt (ssk om dialys), iv missbruk, artroplastik

Symtom

 • akut insättande smärta, svullnad, palpationsömhet, rörelseinskränkning och värmeökning
 • rodnad saknas ofta
 • smärta vid aktiva och passiva rörelser
 • feber och påverkat AT

Diagnos

Ledpunktion
 • grumligt och visköst ledexsudat, ibland purulent
 • odling (neg i 20%)
 • direktmikroskopi
 • bakterier, kristaller, vita (>50x109/l, men diffar ej ut bakterier)
 • glukos (<50% jmf med blod)
 • förhöjt laktat
Lab
 • vita, CRP, SR, S-urat, krea, b-glukos
 • CRP och SR kraftigt förhöjda, vita ofta normala
Mikrobiologisk diagnostik
 • ledpunktat, blod (alltid), ev urin, ev sår
 • ev PCR på synovia
UL
 • kan tidigt påvisa vätska i höfter eller skuldror
 • med punktion
Rtg för utgångsläge

Antibiotika

Empiriskt val
 • ges genast (vänta ej på odlingssvar)
 • skall täcka in S. aureus
 • cefuroxim 1,5 g x 3 iv
 • klindamycin 600 mg x 3 iv om pc-allergi, ev i kombination med agl initialt för gramnegativ täckning
S. aureus
 • kloxacillin (Ekvacillin) 2 g x 3 iv
 • pc-allergi typ 1: klindamycin 600 mg x 3
 • pc-allergi, ej typ 1: cefuroxim (Zinacef) 1,5 g x 3
 • flukloxacillin (Heracillin) 1 g x 3 po, klindamycin 300 mg x 3 po vid pc-allergi
Streptokocker
 • bensyl-pc 3 g x 3 iv
 • PcV (Kåvepenin) 2 g x 3 eller amoxicillin 750 mg x 3 po
 • klindamycin 300 mg x 3 po vid pc-allergi
Enterobacteriaceae
 • cefuroxim (Zinacef) 1,5 g x 3 alt. cefotaxim (Claforan) 1 g x 3
 • trimsulfa 2 x 2 po eller ciprofloxacin 500 mg x 2 po
Pseudomonas
 • ceftazidim (Fortum) 2 g x 3 iv
 • ciprofloxacin 750 mg x 2
Anaerober
 • metronidazol 400 mg x 3 eller klindamycin 300 mg x 3 po
Behandlingslängd
 • parenteral ab ges tills feberfrihet och minskande CRP (ofta 5-7 dgr)
 • peroral uppföljning ges i totalt 4-6 v + normalt CRP och SR

Kirurgisk behandling

 • mekanisk renspolning av leden (artroskopiskt eller via kontinuerligt spoldropp) bör ske under de första 5-7 dagarna eller tills uppklarnad, minskande mängd ledvätska med minskat antal leukocyter
 • synovektomi (öppen eller artroskopisk) om akut dekompressionsbehov eller om daglig punktion/spolning och antibiotika ej gett förbättring inom första veckan

Övrig behandling

 • smärtlindring
 • total avlastning i akutskedet
 • tidig passiv mobilisering
 • partiell avlastning under hela antibiotikatiden
 • rtg efter 6 v, jmf m utgångsrtg
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt