Startsidan 
Start

Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Paronyki

 • ibland abscessbildning under nageln
 • diffa mot nageltrång och panaritium
 • stafylokocker, ev streptokocker (små barn)
 • tänk på svamp vid kronisk paronyki
 • herpes simplex om recidiverande
 • incision och dränage av abscess
 • ev partiell evulsio
 • Heracillin vid uttalade infektionstecken utan abscess
 • Kåvepenin vid verifierad streptokockgenes

Panaritium

 • böld i fingerblomman
 • kutant eller subkutant belägen, i det senare fallet risk för osteit eller artrit
 • rödaktig, värmeökad, svullen fingertopp med pulserande värk
 • oftast stafylokocker, ev streptokocker eller blandflora
 • remiss till ortoped! (fingerbasanestesi, incision, lämna öppet, fuktigt förband)
 • antibiotika, ex Heracillin
 • åb med klinisk kontroll efter 2 dagar

Mycobacterium marinum

 • ”fisktuberkulos”, efter akvarierengöring utan handskar (fråga om fiskarna är stormagade och glosögda), dåligt klorerade simbassänger
 • hudförändring (rodnade papler, ofta med förtjockad hud) på tex finger
 • lång anamnes, steroider ingen effekt
 • stans visar granulom (fråga efter M. marinum), odling pos ibland
 • tetracyklin i högdos, brukar spontanläka efter år, ev excision, kasta fiskar och använd handskar

Badsårsfeber, vibrios

 • naturligt förekommande, vattenlevande vibriobakterier i bräckt vatten, ibland sötvatten
 • t. ex. Vibrio vulnificus och Vibrio cholerae (ej toxinbildande, ej agglutinerande, dvs inte samma typ som orsakar kolera)
 • rörliga gramnegativa stavar
 • bad i bäckt vatten (eller sötvatten) predisponerar liksom hudskador (bensår), traumatiska sår under bad, ålder, immunosuppression, varma somrar med hög vattentemperatur
 • ej bada med större sår, ssk inte om man är äldre eller immunsupprimerad!
 • inkubationstid 1-3 dygn
 • ej person till personsmitta
 • extern otit, sårinfektion, erysipelas, nekrotiserande fasciit, sepsis med hög mortalitet
 • odling (ange frågeställning på remissen)
 • naturligt resistent mot antibiotika med grampositivt spektrum (pc, isoxazolylpc, klindamycin m.fl.), oftast känsliga för kinoloner, cefalosporiner, trimsulfa, doxycyklin
 • anmälningspliktig (”vibrioinfektion exklusive kolera”)

  Actinomycos

  • långsamt progredierande stillsam polymikrobiell infektion
  • ffa olika Actinomycesarter som finns i normalflora i munhåla, colon och vagina
  • oftast huvud-hals men kan uppträda var som helst
  • svår diagnos, förväxlas ofta med malignitet
  • långvarig behandling med klindamycin eller doxycyklin; erytromycin vid allergi
   

    

  INFEKTION
  -Översikt

  Luftvägsinfektioner
  -Tonsillit
  -Mononukleos
  -Difteri
  -Epiglottit
  -Sinuit
  -Akut mediaotit
  -Pertussis
  -Pneumoni
  -Influensa
  -Akut bronkit
  -Tuberkulos

  Urinvägsinfektioner
  -Definitioner
  -Nedre uvi
  -Febril uvi och akut pyelonefrit
  -Uvi orsakad av candida

  Gastroenteriter och enterokoliter
  -Diarré
  -Salmonellos
  -Shigellos
  -Campylobacter
  -Yersinios
  -Clostridium difficile
  -Kolera
  -ETEC
  -EHEC och HUS
  -Toxinenterit
  -Virusenterit
  -Giardiasis
  -Amöbiasis
  -Kryptosporidios

  CNS-infektioner
  -Likvor normalvärden
  -Bakteriell meningit
  -Serös meningit
  -Kryptokockmeningit
  -Encefalit
  -Virala CNS-infektioner
  -Cerebral abscess
  -Spinal epiduralabscess
  -Neurokirurgiska CNS-infektioner

  Skelett- och ledinfektioner
  -Diagnostik
  -Septisk artrit
  -Spondylit
  -Osteomyelit
  -Ledprotesinfektioner

  Infektioner i hud- och mjukdelar
  -Sårinfektioner
  -Infektion i hårsäckar
  -Impetigo
  -SSSS, TSS och Kawasaki
  -Ektyma
  -Eryspielas
  -Cellulit och flegmone
  -Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
  -Diabetes och hudinfektioner
  -Infekterade bettsår
  -Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

  Invasiva svampinfektioner
  -Översikt, riskfaktorer
  -Candida
  -Aspergillus
  -Kryptokocker
  -Pneumocystis
  -Sällsynta svampar
  -Antimykotika, profylax och behandling

  Hepatit
  -Hepatit diffdiagnoser
  -Hepatit A och E
  -Hepatit B
  -Hepatit C
  -Hepatit D

  HIV
  -Symptom och diagnostik vid HIV
  -Antiretroviral behandling vid HIV
  -Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
  -Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
  -HIV hos gravida kvinnor och barn

  Övrigt
  -Sepsis
  -Endokardit
  -Immunsuppression
  -HTLV
  -Herpes simplex
  -CMV
  -Exantemsjukdomar
  -Feber
  -Zoonoser
  -Tropikmedicin
  -Multiresistenta bakterier
  -Infektioner i kärlkatetrar/-portar
  -Vaccinationer och reseprofylax
  -Smittskyddslagen
  -Antibiotika
  -Diverse infektionsrelaterat

  Sidan uppdaterad 2009-06-13
  Copyright © Lisa Labbé

  Tipsa en vän  Skriv ut sidan
  Startsida | Kontakt
   


  Tipsa en vän

  Meddelande

   


  Ditt namn
  Din e-postadress


  Mottagarens namn
  Mottagarens e-postadress


    Avbryt