Startsidan 
Start

Ulcus

NSAID hämmar via prostaglandin E-syntesen slemhinnans försvar. Vid multipla sår, tänk på Zollinger Ellison (gastrinproducerande tumör).

Helicobacterdiagnostik

Noninvasiva

Serologi
 • bra sensitivitet
 • kan behandla samtidigt utan att testet påverkas
 • kontroll av behandling kan göras först efter 6 mån, titern bör då minst ha halverats
Urea-utandningstest
 • bra sensitivitet och specificitet
 • syrasekretionshämmande behandling kan ge negativt test
Hp-antigen i faeces
 • bra test

Invasiva (vid gastroskopi)

CLO-test
 • på antral biopsi, ureassnabbtest
 • syrasekretionshämmande behandling kan ge falskt negativt test
Odling och histologi (silverfärgning)
 • golden standard
 • syrasekretionshämmande behandling kan ge negativt test

Ulcus duodeni

Etiologi

 • nu vanligast
 • oftast Helicobacter pylori
 • oftast äldre pat m diffusa spt

Symptom

 • svidande smärta i epigastriet 1-3 timmar efter måltid
 • nattliga smärtor, hungerkänslor, lindring av alkali eller föda
 • palpationsömhet till höger om mittlinjen
 • kan vara allt från asymptomatisk (ssk hos äldre, NSAID) till livshotande

Ulcus ventriculi

Etiologi

 • 75 % Helicobacter
 • ofta äldre, ofta recidiverande sår
 • såret ofta beläget på minorsidan (angulus ventriculi) – annars misstänk malignitet!

Symptom

 • ofta svår kontinuerlig smärta i mittlinjen, ibland vid födointag
 • illamående
 • viktminskning

Diagnostik av ulcus

 • gastroskopi
 • px och helicobacterdiagnostik om ventrikelulcus

Handläggning

 • Hb, f-Hb och S-Fe för att utesluta blödning
 • seponera NSAID (kontinuerlig PPI-beh om utsättning är omöjlig)
 • vid duodenalulcus ges eradikeringsbehandling i en vecka med Nexium Hp ® (PPI 20-40 mg x 2 samt två av: claritromycin, amoxicillin eller metronidazol)
 • vid ventrikelulcus med pos Helicobacter ges Nexium Hp ® en vecka och därefter PPI under 3-7 veckor
 • ventrikelulcus utan Hp får PPI 4-8 v

Uppföljning

 • ingen vid duodenalulcus
 • ventrikelulcus följes till läkning, malignitet måste uteslutas! (adenocarcinom, lymfom)! gastroskopi efter 1 mån med px (från hela cirkumferensen)

Komplikationer

Ofta de med få symptom.

 • blödning (⇒ melena, hematemes, anemi)
 • perforation
 • penetration (t ex till pancreas)
 • pylorusstenos, striktur

Pylorusstenos

Symptom

 • illamående, kräkningar, viktnedgång
 • ventrikelretention
 • metabol alkalos

Handläggning

 • V-sond, vätska, elektrolyter (grav hypokloremisk alkalos)
 • PPI iv
 • rtg, gastroskopi, diffa mot malignitet!
 • gastroskopi med ballongdilatation
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt