Startsidan 
Start

  Artros

  • vanligaste ledsjukdomen, var fjärde äldre person har någon form av artros
  • obalans mellan broskbildning och nedbrytning
  • har inflammatoriska inslag
  • indelningen i primär och sekundär artros används idag inte längre
  • generaliserad artros om fingerartros i flera fingerleder (PIP, DIP, CMC) och i någon stor led (knä, höft)

  Riskfaktorer

  • ålder
  • belastning (övervikt, trauma, idrott, tungt arbete)
  • hereditet
  • kvinnligt kön

  Drabbade leder

  • höfter
  • knän (varusställning, jmf valgus hos RA)
  • händer: DIP (Heberden), PIP (Bouchard), CMC-led
  • hals/ländrygg
  • hallux valgus
  • inte riktigt samma leder som vid RA

  Symptom

  • ledsmärta, ledstelhet och försämrad fysisk funktion
  • belastningssmärta
  • kortare morgonstelhet än RA
  • instabilitet och hydrops sent
  • långsam progress, så sm även vilovärk
  • sällan symmetri
  • saknar allmänsymptom

  Status

  • palpömhet (sekundär inflammatorisk retning), ej över hela leden
  • rörelsesmärta, krepitationer, rörelseinskränkning
  • svaghet, muskelatrofi
  • instabilitet
  • sällan symmetri

  Röntgenfynd (slätröntgen)

  • kommer sent, ingen korrelation till symptom
  • minskad ledspalt
  • osteofyter
  • subkondral skleros (förtätning av underliggande ben)
  • OBS! Be alltid om belastningsbilder!
  • alltid rtg inför ev operation

  Behandling

  • utbildning
  • träning
  • viktkontroll (ssk vid knäartros)
  • arbetsterapeut om handartros
  • paracetamol förstahandspreparat vid smärta
  • NSAID om inflammatoriskt inslag, ej tillräcklig effekt av paracetamol; i första hand vb
  • intraartikulära steroidinjektion vid knäledsartros med smärta och ledutgjutning, dock kortvarig effekt (ngn månad)
  • hyaluronan i injektionsform kan vara smärtlindrande vid lindring knäartros
  • glukosamin kan ha effekt på knäsmärtor, långsam effekt, ges som kontinuerlig behandling men skall avbrytas om utebliven effekt efter 2-3 mån, ges ej till skaldjursallergiker
  • sällan artroplastik, tibiaosteotomi, artrodes

  Artros i handens leder

  Bouchard och Heberden

  • artros i PIP benämns Bouchard och i DIP Heberden (ärftligt)
  • mycket vanligt i fingrarnas leder, ssk hos äldre kvinnor
  • bra behandling finns ej, börja med salicylpreparat, sällan artrodes
  • diffa mot artrit

  Mukoidcystor

  • ganglieliknande förändringar som uppkommer vid artros, ffa vid DIP-leden
  • sällan operation

  Primär artros i CMC I, tumbasartros

  • vanligt hos äldre kvinnor
  • rörelsesmärtor basalt i tumgreppet eller radialt i karpus, med ett försvagat handgrepp
  • ofta adduktionskontraktur av tummen ⇒ pseudohypotrofi av tenar
  • nedsatt kraft i tum-pekfingergrepp, ev smärta
  • palpömhet över CMC I
  • diagnostiseras med röntgen
  • initialt konservativ behandling, ev kortisoninjektion, samt ortos vid ansträngning
  • vid invalidiserande smärtor kan man exstirpera os trapezium (swanson-plastik) och stabilisera leden (lite svagare i greppet, sjukskrivning 4-5 mån) alt göra en CMC-artrodes (kraft kvar)

  Hallux rigidus

  • artros i stortåns grundled
  • artros annars inte så vanligt i foten

  Artros i acromioklavikularleden

  • vanlig orsak till axelsmärtor
  • osteofyter kan störa supraspinatussenan
  • incidensen ökar med åldern
  • rörelsesmärtor och abduktionsinskränkning
  • behandlas initialt med steroidinjektion, senare resektion av laterala clavikeln

  Artros i humeroskapularleden

  • sällsynt, sekundärt till trauma, t ex collum chirurgicumfraktur eller humeroskapularledsluxation
  • även efter kristallartriter
  • rörelseinskränkning
  • ev utan smärta
  • rörelseträning, sjukgymnastik, antiflogistika

  Coxartros

  • höftledartros
  • ca 5% av befolkningen över 60 år, kvinnor: män 1:1
  • 1/3 bilaterala
  • övervikt, belastning, höftledsdysplasi m.m. predisponerar
  • sekundär artros hos yngre

  Symptom

  • långsamt progredierande
  • debuterar vanligen som belastningssmärta som förläggs till ljumsken men som kan stråla ut glutealt eller längs låret ner till insidan av knäet (jmf diskbråck, spinal stenos)
  • igångsättningssmärtor efter sittande eller stående
  • efterhand inskränkt rörlighet, först inåtrotation
  • höften blir utåtroterad, adducerad och flexionskontrakturer uppstår ibland ⇒ benförkortning och hälta
  • muskelhypotrofi
  • så småningom även vilovärk

  Diagnos

  • på rtg ses sänkt ledbrosk och reaktiva förändringar (subkondrala cystor, bennybildning)
  • enbart osteofyter berättigar ej till diagnosen artros
  • rtg-fynden dåligt korrelerade till symtomen

  Behandling

  • lättare fall behandlas med information, viktnedgång, rörelseträning (symptomatisk), ergonomi, tryckabsorberande skor, käpp i motsatt hand
  • paracetamol förstahandsval vid farmakologisk terapi
  • vid vilovärk och mer uttalad smärta kan NSAID användas
  • ca 1/3 får så stora besvär (långvarig och terapiresistent smärta, vilovärk, funktionsinskränkning) att de opereras
  • vanligen total höftledsartroplastik (både acetabulum och caput femoris ersättes), resultaten är mycket goda
  • protes håller ca 10 år
  • remiss till ortopeden först när protes är aktuell

  Komplikationer till operation

  • infektion (antibiotikaprofylax)
  • trombos
  • lungemboli
  • uvi
  • urinretention
  • på längre sikt mekanisk protesavlossning (tidigare hos yngre), slitage och ektopisk benbildning
  • förr utfördes artrodes på yngre patienter

  Knäledsartros, gonartros

  • kvinnor 2:1, ålder, ärftlighet, kroppsvikt
  • sämre prognos än coxartros
  • vanligen medial ⇒ varusfelställning; mer sällan lateralt ⇒ valgusfelställning

  Symptom

  • svårighet att gå i trappor
  • belastningssmärtor, mkt sällan vilovärk
  • rörelseomfånget sällan begränsat
  • sträckdefekt
  • så småningom instabilitet med ökande smärtor

  Diagnos och behandling

  • belastningsbilder
  • konservativt med sjukgymnastik, skoortoser, ändrade arbetsförhållanden
  • skor med stötupptagande sula, lateral tilt på skon vid medial artros
  • smärtlindring med i första hand paracetamol men även NSAID
  • intraartikulär kortisoninjketion bör endast ges till patienter med inflammatoriskt inslag
  • viktminskning
  Kirurgisk behandling
  • för äldre lämpar sig artroplastik (hela eller ibland delar av leden), gott resultat med stabil och smärtfri led, 2-10 % drabbas av lossning eller slitage
  • valgiserande tibiaosteotomi för unga patienter med medial artros där varusfelställningen bör korrigeras
  • artrodes i enstaka fall
   

    

  INTERNMEDICIN
  -Översikt

  Kardiologi
  -RAAS-systemets farmakologi
  -Ischemisk hjärtsjukdom
  -Hjärtsvikt
  -Hypertoni
  -Arytmier
  -Klaffsjukdomar
  -Övriga hjärtsjukdomar

  Lungor
  -Allergi
  -DVT och lungemboli
  -Astma
  -KOL
  -Lungcancer
  -Övriga lungsjukdomar

  Gastroenterologi och hepatologi
  -Dyspepsi och reflux
  -Ulcus
  -IBD och IBS
  -Celiaki
  -Carcinoid och Zollinger-Ellison
  -Leversjukdomar

  Endokrinologi och metabola rubbningar
  -Hypofysen
  -Sköldkörteln
  -Binjuren
  -Diabetes
  -Kalciumhemostas
  -Övriga endokrina sjukdomar

  Hematologi
  -Anemi
  -Koagulation
  -Behandling vid hematologiska maligniteter
  -Leukemi
  -Lymfom
  -Övriga blodsjukdomar

  Nefrologi
  -Funktion och farmakologi
  -Njursvikt och dialys
  -Glomerulonefrit
  -Diabetesnefropati
  -Övriga njursjukdomar

  Reumatologi
  -Indelning av reumatiska sjukdomar
  -Laboratoriediagnostik
  -Antireumatiska läkemedel
  -Artriter
  -Artros
  -Inflammatoriska systemsjukdomar
  -Vaskuliter
  -Feber

  Medvetslöshet
  -RLS 85
  -MIDAS och HUSK
  -Åtgärder vid medvetslöshet
  -Coma och inklämning

  Intoxikation
  -Handläggning vid intox
  -Specifika förgiftningar

  Övrigt
  -Hypotermi
  -Drunkning
  -Elektricitet
  -Alkoholöverkonsumtion

  Sidan uppdaterad 2010-10-01
  Copyright © Lisa Labbé

  Tipsa en vän  Skriv ut sidan
  Startsida | Kontakt
   


  Tipsa en vän

  Meddelande

   


  Ditt namn
  Din e-postadress


  Mottagarens namn
  Mottagarens e-postadress


    Avbryt