Startsidan 
Start

Indelning av reumatiska sjukdomar

 1. Inflammatoriska ledsjukdomar (artriter)
  1. RA
  2. Juvenil RA
  3. Andra inflammatoriska ledsjukdomar
   1. Spondylartrit
    1. Ankyloserande spondylit, Mb Bechterew
    2. Reaktiv artrit
    3. Psoriasisartrit
    4. Artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom
   2. Infektionsutlöst artrit
    1. Bakteriell artrit
    2. Virusartrit
    3. Borreliaartrit
   3. Kristallartrit
  1. Inflammatoriska systemsjukdomar
   1. PMR/arterit
   2. Poly/dermatomyosit
   3. Systemisk skleros
   4. SLE
   5. Sjögrens syndrom
   6. primära småkärlsvaskuliter
   7. MCTD, UCTD
 1. Artros, spondylos
 2. Lokala och generella smärttillstånd
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-10-01
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt