Startsidan 
Start

Ileus (tarmvred)

Etiologi

 • hos tidigare opererade patienter, tänk annars på malignitet!

Symptom

Symptomen varierar beroende på lokalisation. Bilden är mer dramatisk vid tunntarmsileus. Tjocktarmsileus är oftare äldre pat med längre anamnes.

 • upphävd gasavgång/faeces
 • uppspänd mage (vätska, gas ⇒ meteorism, tympanism)
 • kräkningar
 • (intervall)smärtor (jmf stensmärta: kontinuerlig intervallsmärta)
 • tarmresning hos smala

Diagnos

Anamnes
Auskultation
 • klingande tarmljud (mekanisk)
 • tyst (paralytisk)
Upprepad palpation
 • bråckportar?
Per rectum
 • tom ampull
Akut BÖS
 • dilaterade tarmar
 • gas-vätskenivåer
 • dilaterad ventrikel

Gör inte passagertg om pat med förstagångsfall (fördröjer handläggning). CT inte så bra.

Lab
 • Hb, vita, CRP
 • Na, K, krea, BE
 • PK, APTT, blodgrupp, bastest

Diffdiagnoser

 • ascites
 • ovarialcysta
 • obstipation

Allmänna åtgärder

 • inläggning, fasta
 • 1 000 – 2 000 ml Rehydrex iv, NaCl vid kräkning
 • V-sond (aspirationsrisk!)
 • smärtstillande, antiemetika
 • ev KAD (äldre pat)
 • inte särskilt bråttom (utom vid strangulation), bättre att ha pat i gott skick inför op
 • bråck skall reponeras snarast och sedan exploreras akut

Operation

 • om ej op tidigare eller om peritonit
 • anestesi utan lustgas, "crush induction"(aspirationsrisk!!!)
 • medellinjesnitt, hitta + lös hinder
 • död tarm: resektion, annars vänta och se ("second look")
 • behåll sond ett par dgr, ofta tarmparalys

Mekanisk ileus

Obstruerande eller strangulerande. Ex:

Tunntarmsileus

Etiologi

 • adherenser (vanligaste orsaken) eller brider (enstaka smal sammanväxning)
 • bråck
 • obstructio per contenta: apelsinileus (tidigare op), kostfibrer
 • främmande kropp: gallsten (stor kan perforera till tarm ⇒ gas i gallvägar), bezoar (hår, växtfibrer)
 • Mb Crohn
 • invagination (eng: intussception): ssk hos barn < 2 år eller vuxna med Meckels divertikel, polyp, tumör; lavemang löser; stor recidivrisk
 • carcinos, primärtumör (mer sällan) ⇒ kolonrtg + op pat med ileus av okänd anledning, kan hitta en tumör

Symptom

Hög
 • snabbt kräkningar (gallfärgade till fekala), uttorkning, elektrolytrubbning
 • buken inte så distenderad
 • ingen avföring eller gasavgång
Låg
 • uppspänd buk
 • ( fekala) kräkningar kommer senare
 • uttorkning, elektrolytrubbning senare
 • ingen avföring eller gasavgång

Strangulationsileus

Tunntarm. Bråttom! Ofta tarmslynga klämd under brid ⇒ strypt cirkulation i mesenteriet. Mer smärtor än status motiverar. Snabb debut. Svårt se på BÖS.

Tjocktarmsileus

Etiologi

 • coloncancer vanligast
 • postinflammatorisk striktur, ex efter divertikulit
 • bråck (t ex inklämt ljumskbråck)

Tarmen spänns ut ⇒ det venösa blod- och lymfflödet försämras ⇒ ödem ⇒ vätska tränger ut ⇒ ascites och senare hypovolemisk chock. Tarmen kan bli permeabel för bakterier och toxiner ⇒ peritonit och sepsis.

Symptom

 • långsam debut
 • bukdistention men sällan fekala kräkningar (ileocaecalvalv fungerar som backventil)

Diagnos

BÖS
 • kraftigt dilaterad kolon, gas-vätskenivå
 • gastomt i rectum
Akut kolonrtg med kontrast
 • verifierar hinder

Operation

 • ej akut
 • vanligast med primär resektion med stomi (ad modum Hartmann)
 • ev primärresektion med anastomos

Ogilvies syndrom (pseudoobstruktion)

 • äldre patienter, multitrauma, CVI
 • ileus utan tecken på mekaniskt hinder
 • hög mortalitet
 • BÖS som vid kolonileus men kontrasten går rakt igenom
 • dekompression mha koloskopi + beh bakomliggande
 • ge Neostigmin ® eller erytromycin som ökar tarmmotiliteten

Colonvolvolus

Etiologi

Luftfylld tarmslynga har volverat runt sitt mesenterium. Oftast sigmoideum hos äldre människor eller institutionsvårdade. Caekum hos yngre pat. Sällan transversum. Övriga delar av kolon fixerade med peritoneum.

Symptom

 • ofta smygande debut och opåverkade patienter
 • när ileocekalvalveln inte sluter tätt fås ileussymptom med uppspänd buk, buksmärtor
 • sällan kräkningar

Diagnos och behandling

BÖS
 • sigmoideum (kaffeböna)
Grov tarmsond + kolonrtg
 • bekräftar (korp- eller anknäbb)
 • löser
Operation
 • om recidiverande, peritonit eller cekalpoolen
 • ad modum Hartmann i sigmoideum

Cekalpoolsvolvolus

 • måste opereras (ileocaekalresektion)

Högerkolonvolvolus

 • svår diagnos, upptäcks ofta vid op
 • akut laparotomi + högersidig hemikolektomi

Paralytisk ileus

Etiologi

 • dagarna efter bukkirurgi
 • peritonit
 • läkemedel
 • hög feber
 • diabetes
 • trauma
 • tarmischemi
 • uppstår på grund av bristfällig neuromuskulär aktivitet

Symptom

 • avsaknad av tarmljud, uppspänd buk, rapningar
 • upphävd gasavgång obligat

Handläggning

 • V-sond, parenteral nutrition
 • BÖS ger ofta diagnos
 • passagertg kan vara terapeutisk (Gastrografin ® ökar tarmperistaltiken)
 

  

KIRURGI
-Översikt

Akut buk
-Diffdiagnoser
-Smärtlokalisation

Övre GI
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-Esofagusskador
-Övre GI-blödning
-Blödande esofagusvaricer
-Gallsten
-Cholecystit
-Gallstensileus
-Cholangit
-Primär skleroserande cholangit
-Pankreatit

Nedre GI
-Obstipation
-Ileus
-Appendicit och körtelbuk
-Divertikulit
-Akut tarmischemi och angina abdominalis
-Gastroenterit
-Nedre GI-blödning
-Peritonit
-Gynekologiska diffdiagnoser
-Njur- och uretärstensanfall
-Mjältruptur
-Inflammatorisk tarmsjukdom
-Bråck
-Proktologi

Lever och galla
-Leverprover
-Levercirrhos
-Ikterus
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

GI-maligniteter
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Carcinoid
-Analcancer

Aorta och kärl
-Aortaaneurysm
-Aortadissektion
-Akut och kronisk extremitetsischemi
-Carotisstenos och subclavian steal
-Venös insufficiens
-Njurartärsjukdomar

Mammae
-Benigna bröstförändringar
-Bröstcancer

Endokrin kirurgi
-Thyroidea
-Multipel endokrin neoplasi, MEN
-Parathyroidea

Övrigt kirurgi
-Chirurgia minor
-Brännskador
-Hud
-Pre- och postoperativt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt