Startsidan 
Start

BRÅCK

Ljumskbråck

Hernia inguinalis. Vanligast. 35 % bilaterala. Belägna ovan inguinalligamentet.

Direkta bråck, mediala

Medialt om a. epigastrica. Förvärvad svaghet i bukväggen, går direkt in i inguinalkanalen genom dess bakre vägg. Aldrig medfött. Uppkommer endast hos vuxna och äldre, t ex pga tunga lyft, frekvent bukpress vid opstipation, intensivt hostande. Oftast vid bråckport, varför risken för inklämning är mindre. Smärtor av molande typ.

Indirekta bråck, laterala

Lateralt om a. epigastrica. Vanligast. Processus vaginalis kvarstår helt eller delvis öppen (medfödd peritonealficka). Kan fortsätta ned i pungen. Kan aldrig återbildas, ökar vanligen i storlek. Kan vara symptomlösa. Vanligast hos yngre och medelålders män. Större inklämningsrisk (smal bråckport), varför alla bör opereras. Akut op om inklämt.

Symptom och handläggning

 • smärta i ljumsken, ffa vid hosta el ansträngning
 • smärtan bör ge vika i liggande
 • undersök i stående och i liggande (reponibelt?)
 • ev UL eller herniografi (kontrastinjektion i bukhålan, pat ställs i olika lägen, vid oklar diagnos eller mistanke på recidiv)
 • bråckband är inte bra

Operation

 • om symptomgivande palpabla ljumskbråck (tex ökad storlek, besvär vid rörelse), om femoralbråck eller om nydebuterat bråck
 • akut op vid inklämning
 • 2-4 v sjukskrivning
 • evidens saknas för att vila är bättre mot recidiv
Nätplastik ad modum Lichtenstein
 • standard
 • öppen op
Traditionell plastik ad modum Shouldice eller Nyhus
 • Shouldice: uttänjd fascia tas bort och resten sys ned, lång op-tid
 • om nät är olämpligt
Laparoskopisk herniorafi
 • endast vid recidiv eller bilat ljumskbråck eller komplicerade bråck
Komplikationer
 • urinretention, hematom, serom, sårinfektion
 • neuropatier, kronisk smärta
 • ischemisk orkit som ger testisatrofi och sterilitet
 • recidivbråck ( skall alltid opereras)

Inklämt ljumskbråck

 • morfin
 • analgetika + Stesolid
 • op akut om ej reponibelt eller ileus/ischemi, annars op dagen efter
 • diffa mot hydrocele och testistorsion

Femoralbråck

Hernia femoralis. Från bukhålan, följer areteria och vena femoralis, går under ljumskligamentet ner till fossa ovalis på låret. Vanligare hos kvinnor som fött barn. Övre medelåldern el äldre. Smala patienter. Större risk för inklämning och ileussymptom (trång port) varför operation rekommenderas.

Navelbråck

Hernia umbilicalis. 10 ggr vanligare hos kvinnor. Fetma, graviditet. Innehåller ofta tarm och mesenterium. Smärta i navelregionen. Stor risk för inklämning varför de skall opereras.

Ärrbråck

Bråck där operativa ingrepp gjorts, särskilt vid längssnitt i medellinjen. Kräver op, ssk om inklämning med tarmstrangulation. Ev korsett om måttligt.

Hiatushernia

Delar av magsäcken tränger upp i mediastinum. Vanligt förekommande. Predisponerande är fetma, ålder och upprepade graviditeter.

Glidbråck

Ventrikeln intill esofagus skjuts upp i hiatus. Vanligast, mer än 95%. Predisponerar för refluxesofagit och Mallory-Weissblödning.

Paraesofagealt bråck

Ventrikeln tränger upp vid sidan av esofagus. Ger inte reflux men kan ge sväljningssvårigheter och inklämning av magsäcken (farligt). Op.

Diagnos

 • retrosternala smärtor
 • sväljningssvårigheter
 • rapningar
 • gastroskopi (svår vid paraesofagealt bråck ⇒ gör kontraströntgen)
 

  

KIRURGI
-Översikt

Akut buk
-Diffdiagnoser
-Smärtlokalisation

Övre GI
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-Esofagusskador
-Övre GI-blödning
-Blödande esofagusvaricer
-Gallsten
-Cholecystit
-Gallstensileus
-Cholangit
-Primär skleroserande cholangit
-Pankreatit

Nedre GI
-Obstipation
-Ileus
-Appendicit och körtelbuk
-Divertikulit
-Akut tarmischemi och angina abdominalis
-Gastroenterit
-Nedre GI-blödning
-Peritonit
-Gynekologiska diffdiagnoser
-Njur- och uretärstensanfall
-Mjältruptur
-Inflammatorisk tarmsjukdom
-Bråck
-Proktologi

Lever och galla
-Leverprover
-Levercirrhos
-Ikterus
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

GI-maligniteter
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Carcinoid
-Analcancer

Aorta och kärl
-Aortaaneurysm
-Aortadissektion
-Akut och kronisk extremitetsischemi
-Carotisstenos och subclavian steal
-Venös insufficiens
-Njurartärsjukdomar

Mammae
-Benigna bröstförändringar
-Bröstcancer

Endokrin kirurgi
-Thyroidea
-Multipel endokrin neoplasi, MEN
-Parathyroidea

Övrigt kirurgi
-Chirurgia minor
-Brännskador
-Hud
-Pre- och postoperativt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt