Startsidan 
Start

Kolorektalcancer

99% adenocarcinom. Carcinoider, lymfom. Melanom m.m. förekommer sällsynt. Oftast polypös form i högerkolon, strikturerande i vänster och ulcererande i rektum. 70% lokaliserade i sigmoideum eller mer distalt. Ungefär hälften av de drabbade dör av sin sjukdom. UC, FAP och divertikulit predisponerar. ASA skyddar eventuellt.

Ca 10 % HnPCC, samband med endometriecancer men även med urotel-, ventrikelcancer. Misstänk om 3 individer i en familj, varav en är under 50 år. Fettrik och fiberfattig kost ger något ökad risk.

Dukes stadieindelning

 1. mucosa
 2. muscularis propria
 3. lymfkörtlar
 4. fjärrmetastaser

Symptom högersidig koloncancer (cekal, ascendens) - polypös

 • mikrocytär anemi
 • ibland palpabel resistens till höger

Symptom sigmoideumcancer - strikturerande

 • ändrade avföringsvanor
 • blod och slem per anum
 • kolonileus
 • knip

Symptom rektalcancer - ulcererande

 • blod och slem blandat med avföringen
 • förändrade avföringsvanor
 • smal avföring
 • smärtor
 • trängningsinkontinens (gaser, faeces)

Utredning

 • bukpalpation
 • per rectum (1/3 av kolorektaltumörerna kan kännas!)
 • rektoskopi
 • kolonrtg med dubbelkontrast (10-20 % falskt neg)
 • OBS! rektala förändringar missas lätt på kolonrtg ⇒ rektoskopi
 • koloskopi med px
 • CT buk för stadieindelning
 • MR för resektabilitetsbedömning
 • UL lever, gallvägar
 • lungrtg, leverstatus preoperativt
 • lab: Hb, F-Hb, ev järn

Behandling

Kirurgiska metoder

Högersidig hemikolektomi, vänstersidig hemikolektomi, transversumresektion, främre resektion, rektumamputation (distal tumör).

Op
 • intraop palpation av tarm och lever + ev UL
 • rektumamputation vid distala rektumtumörer
 • sfinktersparande kirurgi om tumörer i mellersta eller övre rektum

Neoadjuvant och adjuvant behandling

Preoperativ strålbehandling
 • till rektalcancer, risken för lokala recidiv halveras!
 • kan även användas för att krympa en rektalcancer så att denna kan exstirperas (fungerar hos nästan 50%)
Intraoperativ strålning
 • hög engångsdos
 • vid lokalt avancerad rektalcancer
 • (även vid ventrikel- och pankreascancer)
Palliativ strålning
 • lokalrecidiv rektalcancer, då även cytostatika, op
Adjuvant cytostatika (FLV)
 • till koloncancer Dukes C (men ej till rektalcancer) "CCC" för att reducera recidivrisken
 • anv allt mer vid generaliserad cancer
 • ev krympning av levermetastaser så att leverresektion blir möjlig

Palliativt

Bypass, stent, resektion av kort segment + anastomos (=manschettresektion), cytostatika.

Uppföljning

 • 1 mån: klinisk us + PAD-svar
 • koloskopi inom 6 mån efter op, "clean colon", därefter vart 5:e år till 75 års ålder
 • leverstatus och CEA (vårdcentral)
 • HnPCC-patienter får genomgå regelbundna koloskopier samt gynkontroll eller hysterektomi
 

  

KIRURGI
-Översikt

Akut buk
-Diffdiagnoser
-Smärtlokalisation

Övre GI
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-Esofagusskador
-Övre GI-blödning
-Blödande esofagusvaricer
-Gallsten
-Cholecystit
-Gallstensileus
-Cholangit
-Primär skleroserande cholangit
-Pankreatit

Nedre GI
-Obstipation
-Ileus
-Appendicit och körtelbuk
-Divertikulit
-Akut tarmischemi och angina abdominalis
-Gastroenterit
-Nedre GI-blödning
-Peritonit
-Gynekologiska diffdiagnoser
-Njur- och uretärstensanfall
-Mjältruptur
-Inflammatorisk tarmsjukdom
-Bråck
-Proktologi

Lever och galla
-Leverprover
-Levercirrhos
-Ikterus
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

GI-maligniteter
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Carcinoid
-Analcancer

Aorta och kärl
-Aortaaneurysm
-Aortadissektion
-Akut och kronisk extremitetsischemi
-Carotisstenos och subclavian steal
-Venös insufficiens
-Njurartärsjukdomar

Mammae
-Benigna bröstförändringar
-Bröstcancer

Endokrin kirurgi
-Thyroidea
-Multipel endokrin neoplasi, MEN
-Parathyroidea

Övrigt kirurgi
-Chirurgia minor
-Brännskador
-Hud
-Pre- och postoperativt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt