Startsidan 
Start

Carcinoid

 • 50-60 år
 • utgår från neuroendokrina celler
 • vanligast i appendix (40%), men förekommer även i tunntarm (30%; terminala ileum) bronker, esofagus, colon, gallvägar, thymus, pankreas, ovarier
 • multipla tumörer förekommer ofta
 • i appendix: 30-40 år, sällan metastaser, sällan symptom
 • producerar serotonin, takykininer och substans P ⇒ carcinoidsyndrom (flush, hjärtklappning och diarré) vid levermetastaser (ofta diffusa), än påverkan på högerhjärtat
 • långsamt tillväxt men tidigt lymfkörtel- och mesenteriella metastaser; fibros
 • patienten har ofta haft diffusa symptom under många år: koliksmärtor, diarré, tarmkuss, illamående, depression
 • hittas ofta i samband med ileusoperation/appendektomi

Diagnos

 • 5-HIAA (serotoninmetabolit) i dygnsurin
 • kromogranin A i serum
 • tunntarmsrtg
 • CT, oktreotidscint för utbredning
 • EKG

Behandling

 • avlägsna primärtumör + metastaser
 • selektiv leverartärembolisering, förbehandla med Sandostatin ® (octreotid; somatostatinanalog med längre effekt) för att undvika karcinoid kris
 • sandostatin och a-interferon motverkar karcinoidsyndromet
 • loperamid
 • gallsaltsbindare efter ileumresektion
 • B-vitamin
 • depression (pga tryptofanbrist) behandlas med tryptofan
 • 3 års överlevnad utan behandling
 

  

KIRURGI
-Översikt

Akut buk
-Diffdiagnoser
-Smärtlokalisation

Övre GI
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-Esofagusskador
-Övre GI-blödning
-Blödande esofagusvaricer
-Gallsten
-Cholecystit
-Gallstensileus
-Cholangit
-Primär skleroserande cholangit
-Pankreatit

Nedre GI
-Obstipation
-Ileus
-Appendicit och körtelbuk
-Divertikulit
-Akut tarmischemi och angina abdominalis
-Gastroenterit
-Nedre GI-blödning
-Peritonit
-Gynekologiska diffdiagnoser
-Njur- och uretärstensanfall
-Mjältruptur
-Inflammatorisk tarmsjukdom
-Bråck
-Proktologi

Lever och galla
-Leverprover
-Levercirrhos
-Ikterus
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

GI-maligniteter
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Carcinoid
-Analcancer

Aorta och kärl
-Aortaaneurysm
-Aortadissektion
-Akut och kronisk extremitetsischemi
-Carotisstenos och subclavian steal
-Venös insufficiens
-Njurartärsjukdomar

Mammae
-Benigna bröstförändringar
-Bröstcancer

Endokrin kirurgi
-Thyroidea
-Multipel endokrin neoplasi, MEN
-Parathyroidea

Övrigt kirurgi
-Chirurgia minor
-Brännskador
-Hud
-Pre- och postoperativt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt