Startsidan 
Start

SJUKDOMAR I NJURARTÄREN

Njurartärstenos

 • hos ngn procent av alla hypertoniker
 • 90 % arteroskleros
 • utred unga och pat med plötsligt ökad svårbehandlad hypertoni
 • ev abdominellt blåsljud
 • renal angio är golden standard, CT- och MR-angio i framtiden
 • farmakologisk beh av hypertonin
 • endovaskulär behandling (PTRA, perkutan transluminal angioplastik, dvs ballongdilatation med eller utan stent) eller öppen op

Fibromuskulär dysplasi

 • oftare kvinnor 15-50 år
 • oklar genes
 • även a celiaka och a carotis
 • angio diagnostiskt: omväxlande aneurysm och stenoser ("pärlband")
 • endovaskulär behandling

Renografi

 • inj av radioaktivt ämne, studerar sedan upptag och försvinnande i vardera njuren
 • dehydrering före

Fas 1

 • funktion, perfusion i njurparenkym
 • indikatorn till njuren m artärblodet, några sek
 • stiger brant

Fas 2

 • i början syns njurens isotopupptag
 • stiger långsammare, ngn minut

Fas 3

 • urinavflödet
 • fallande delen på kurvan
 • brantare om hög diures
 • låg diures o/e stor njurbäckenvolym ger långsamt fallande fas 3 och sent max

Avflödeshinder

 • renogram ger graden av avflödehinder (jmf urografi som ger anatomisk info)
 • sent maximum, långsamt sjunkande maximum
 • ständigt stigande kurva i uttalade fall
 • injektion av furosemid iv ger plötslig nedgång i kurvan vid hydronefros men inte vid avflödeshinder

Njurartärstenos

 • nedsatt funktionsandel på sjuka sidan med senare max och långsamt sjunkande fas 3
 • kan förstärkas med kaptopril som sänker GFR på sjuka sidan

Njurartärocklusion

 • lätt krea-stegring
 • lungödem och oliguri
 • revaskularisering lönar sig även efter flera månader
 • tänk på ocklusion eller bilateral njurartärstenos vid lungödem och normal VK-funktion på UKG

Njurartärembolus

 • gammal pat med flanksmärtor utan tidigare njursten
 • CT med kontrast, angiografi
 • revaskularisering (trombolys) inom 18-24 h, annars kan njuren inte räddas
 

  

KIRURGI
-Översikt

Akut buk
-Diffdiagnoser
-Smärtlokalisation

Övre GI
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-Esofagusskador
-Övre GI-blödning
-Blödande esofagusvaricer
-Gallsten
-Cholecystit
-Gallstensileus
-Cholangit
-Primär skleroserande cholangit
-Pankreatit

Nedre GI
-Obstipation
-Ileus
-Appendicit och körtelbuk
-Divertikulit
-Akut tarmischemi och angina abdominalis
-Gastroenterit
-Nedre GI-blödning
-Peritonit
-Gynekologiska diffdiagnoser
-Njur- och uretärstensanfall
-Mjältruptur
-Inflammatorisk tarmsjukdom
-Bråck
-Proktologi

Lever och galla
-Leverprover
-Levercirrhos
-Ikterus
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

GI-maligniteter
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Carcinoid
-Analcancer

Aorta och kärl
-Aortaaneurysm
-Aortadissektion
-Akut och kronisk extremitetsischemi
-Carotisstenos och subclavian steal
-Venös insufficiens
-Njurartärsjukdomar

Mammae
-Benigna bröstförändringar
-Bröstcancer

Endokrin kirurgi
-Thyroidea
-Multipel endokrin neoplasi, MEN
-Parathyroidea

Övrigt kirurgi
-Chirurgia minor
-Brännskador
-Hud
-Pre- och postoperativt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt