Startsidan 
Start

PRE- OCH POSTOPERATIVT

Preoperativa förberedelser

Prover
 • Hb, blodgrupp, bastest, riktad provtagning (PK, APTT m.m.)
Bltr och puls
EKG
 • på alla patienter äldre än 60 år
 • yngre pat med hjärt-/kärlsjd
Profylaktisk antibiotika
 • ges i engångsdos då operationen inleds
 • för preparatval se lokala PM
 • antibiotikaprofylax behövs ej vid Nissenplastik eller SPV (selektiv proximal vagotomi)
Trombosprofylax

T. ex. Klexane 20 mg sc kvällen före op, senast 2h före:

 • till pat över 40 år med beräknad operationstid över 1h
 • till pat med trombospredisponerande tillstånd eller operationsläge (> 30min)

Om patienten är blödningsbenägen, har pågående antikoagulantiabehandling, pågående blödning eller vid halsoperation ges ej trombosprofylax. Se i övrigt lokala PM.

Preoperativ fasta
 • ingen fast föda efter midnatt (åtminstone 4-6 h fasta bör eftersträvas vid akut operation)
 • flytande föda till 6h före anestesi om fasta är olämpligt
 • klar dryck (vatten, äppeljuice, kaffe utan mjölk) > 2h före

Postoperativt

Sjukskrivning ca 7-10 dgr efter operation oavsett ingrepp. Suturtagning hos distriktssköterska 7-10 dgr efter op buk/bål. Ansikte 5 dgr. Led 14-21dgr.

Postoperativ feber

Feber under 38,5 grader under de 2 första dagarna postoperativt orsakas så gott som aldrig av en infektion!

Etiologi

 • anastomosläckage
 • ev hjärtinfarkt
 • DVT/lungemboli
 • sårfeber (om stora sårytor, större kirurgi)
 • transfusionsreaktion
 • läkemedelsreaktion
 • lungatelektaser
 • malign hypertermi
 • pneumoni
 • uvi
 • sårinfektion
 

  

KIRURGI
-Översikt

Akut buk
-Diffdiagnoser
-Smärtlokalisation

Övre GI
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-Esofagusskador
-Övre GI-blödning
-Blödande esofagusvaricer
-Gallsten
-Cholecystit
-Gallstensileus
-Cholangit
-Primär skleroserande cholangit
-Pankreatit

Nedre GI
-Obstipation
-Ileus
-Appendicit och körtelbuk
-Divertikulit
-Akut tarmischemi och angina abdominalis
-Gastroenterit
-Nedre GI-blödning
-Peritonit
-Gynekologiska diffdiagnoser
-Njur- och uretärstensanfall
-Mjältruptur
-Inflammatorisk tarmsjukdom
-Bråck
-Proktologi

Lever och galla
-Leverprover
-Levercirrhos
-Ikterus
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

GI-maligniteter
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Carcinoid
-Analcancer

Aorta och kärl
-Aortaaneurysm
-Aortadissektion
-Akut och kronisk extremitetsischemi
-Carotisstenos och subclavian steal
-Venös insufficiens
-Njurartärsjukdomar

Mammae
-Benigna bröstförändringar
-Bröstcancer

Endokrin kirurgi
-Thyroidea
-Multipel endokrin neoplasi, MEN
-Parathyroidea

Övrigt kirurgi
-Chirurgia minor
-Brännskador
-Hud
-Pre- och postoperativt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt