Startsidan 
Start

Ventrikelcancer

Blodgrupp A, perniciös anemi, achlorhydri och atrofisk gastrit predisponerar liksom rökt, saltad, inlagd mat. Adenocarcinom är vanligast och delas in i diffusa eller intestinala (högt differentierade). Lymfom ca 5%, oftast NHL. Sällan leiomyosarkom. Incidensen minskar, dock inte den diffusa typen.Ofta > 45 år. Dålig prognos, endast 10-15 % botas. Tidig diagnos är mycket viktig!

Tumörerna sitter oftast distalt och utmed curvatura minor. 60 % utgår från antrum. I cardia dominerar diffusa adenocarcinom.

Teori: Helicobacter ⇒ atrofisk gastrit ⇒ intestinal metaplasi ⇒ dysplasi ⇒ neoplasi (såväl lymfom som adenocarcinom).

Växtsätt

Polypös
 • 25 %
 • metastaserar sent
Ulcererande
 • 25%
 • omgivande organ
Linitis plastica
 • (skirrös)
 • hela väggen, antrum till cardia
 • syns bäst på rtg

Symptom

 • diffusa, ospecifika
 • aptitlöshet
 • tidig mättnadskänsla
 • epigastralgier
 • ulcussymptom
 • om nära pylorus: kräkningar, illamående pga obstruktion
 • ev oklar feber, anemi, ockult GI-blödning

Diagnos

 • endoskopi med biopsi
 • CT, UL (laparoskopiskt, för stadieindelning), lungrtg
 • ev ventrikelrtg (ssk linitis plastica)

Behandling

 • i första hand kirurgi (Billroth II: gastrojejunostomi och enteroanastomos)
 • 5 cm marginal
 • även primära lgl tas bort
 • intraoperativ strålning
 • adjuvant strålning/cytostatika testas allt mer

Observera att lymfombehandlingen är annorlunda! Patienten bör genomgå lymfomutredning (cristabiopsi, CT buk, lungrtg, ÖNH-us mm). Vid MALT-lymfom används antibiotika följt av strålning!

Postoperativa problem

Tidig mättnadskänsla och lös avföring ⇒ Pancreon ®, Imodium ®, vit B12, ev järn.

Palliativt

 • gastrojejunostomi
 • stent
 • cytostatika

Diffdiagnoser ventrikelcancer

 • lymfom i ventrikeln
 • sarkom - blöder
 • benigna tumörer som carcinoid, adenom (multipla, bredbasiga eller smalstjälkiga polyper) ⇒ skall exstirperas med diatermislynga
 

  

KIRURGI
-Översikt

Akut buk
-Diffdiagnoser
-Smärtlokalisation

Övre GI
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-Esofagusskador
-Övre GI-blödning
-Blödande esofagusvaricer
-Gallsten
-Cholecystit
-Gallstensileus
-Cholangit
-Primär skleroserande cholangit
-Pankreatit

Nedre GI
-Obstipation
-Ileus
-Appendicit och körtelbuk
-Divertikulit
-Akut tarmischemi och angina abdominalis
-Gastroenterit
-Nedre GI-blödning
-Peritonit
-Gynekologiska diffdiagnoser
-Njur- och uretärstensanfall
-Mjältruptur
-Inflammatorisk tarmsjukdom
-Bråck
-Proktologi

Lever och galla
-Leverprover
-Levercirrhos
-Ikterus
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

GI-maligniteter
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Carcinoid
-Analcancer

Aorta och kärl
-Aortaaneurysm
-Aortadissektion
-Akut och kronisk extremitetsischemi
-Carotisstenos och subclavian steal
-Venös insufficiens
-Njurartärsjukdomar

Mammae
-Benigna bröstförändringar
-Bröstcancer

Endokrin kirurgi
-Thyroidea
-Multipel endokrin neoplasi, MEN
-Parathyroidea

Övrigt kirurgi
-Chirurgia minor
-Brännskador
-Hud
-Pre- och postoperativt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt