Startsidan 
Start

Sjukdomar i PNS

Symptom

Motoriska bortfall
 • Slapp pares
 • Reflexbortfall
 • Neurogen muskelatrofi
Sensoriska bortfall
 • Dermatomutbredda (ev mindre pga överlapp)
 • Upphävd svettfunktion i samma område kan finnas, liksom andra autonoma symptom
 • Smärta, parestesier (ffa vid kompression av nerv)

Utredning

Aanamnes, status, muskelkraft, EMG, EneG. SEP.

Exempel på mononeuropatier

Oculomotorius, abducens, facialis, medianus, ulnaris, radialis, perineus, n cutaneus femoris lateralis

Mononeuropatier

Pares i n abducens och n oculomotorius

 • Tänk på inklämning! Även vanligt vid diabetes (då utan pupillpåverkan).

Facialispares

Central

 • Skada ovanför facialiskärnan
 • Enbart svaghet i mungipan
 • Kan rynka pannan

Perifer

 • I nerven eller i facialiskärnan
 • Hela ipsilaterala ansiktshalvan
 • Komplett eller inkomplett (kan stänga ögat; tillfrisknar snabbare och i större utsträckning)

Genes perifer facialispares

Bilateral facialispares beror främst på Borrelia, sarkoidos eller Guillain-Barré.

Idiopatisk (Bells pares) 70% av de akuta
 • 50% har smärta retroaurikulärt och i nacken
 • smaknedsättning på främre delen av tungan ⇒ metallsmak
 • 50% får utslagen stapediusreflex
 • många får resttillstånd
Trauma 5-10%
 • skallbas- och temporalsbensfraktur, ffa tvärgående
 • kirurgi på mellanöra, parotis, neurokirurgi
Infektion
 • mediaotit - ödem i facialiskanalen ⇒ ab, paracentes. Tänk på osteit om debut mer än 3 v efter otiten
 • Herpes oticus ⇒ Aciclovir
 • Borrelia ⇒ LP ⇒ Tetracyklinbehandling
Malignitet
 • långsam utveckling!
 • oftast parotistumör ⇒ palpera! CT
 • ponsvinkel
 • kan vara paramalignt fenomen
 • metastas
MS
Kongenital
 • ytteröre- och ansiktsmissbildningar

Behandling

Kan ej sluta ögon
 • fuktkammare, ögonsalva Oculentum simplex tn
 • tårsubstitut på dagen
Steroider
 • vid uttalade pareser. Hög dos, nedtrappning
Antiviral behandling
 • om misstänkt herpes zoster eller simplex
Antibiotika
 • barn med borrelia får iv, vuxna får tetracyklin po högdos
Operation
 • ej vid Bells pares i Sverige
 • ev tarsorafi om slutningsdefekt

Diverse perifera nervskador

Vingscapula

 • n thoracicus longus
 • trauma

Dropphand

 • med supinationssvaghet om mellanhöjd
 • n radialis, övre skada
 • saturday night palsy, blyintox

Ksn tumvecket

 • n radialis, skada långt ner

Aphand

 • thenaratrofi, nedsatt pronation, kan ej flektera i handleden eller opponera tummen
 • n medianus, total pares (övre skada), ovanligt

Karpaltunnelsyndrom

 • Tinels tecken
 • n medianus, entrapment

Klohand

 • interosseiatrofi, svag tumadduktion (dra i papper), svag fingerspretning
 • n ulnaris, trauma, kronisk kompression i sulcus nervi ulnaris

Meralgia paresthetica

 • ksn, smärtsamma parestesier
 • n cutaneus femoris lateralis, kronisk kompression under inguinalligamentet

Droppfot

 • n peroneus, nervens djupa grenar

Nedsatt fotpronation

 • n peroneus ytliga grenar

Peroneuspares

 • droppfot och nedsatt fotpronation
 • n peroneus, komplett skada; tryckskada vid fibulahuvudet

Tibialispares

 • kan ej gå på tå, nedsatt achillesreflex
 • tex tarsaltunnelsyndrom

Mortons metatarsalgi

 • smärta och stickningar över 3 och 4 metatarsalbenshuvudet
 • n. digitalis communis, neurom

Mononeuropatia multiplex

Flera perifera nerver skadas, antingen sekventiellt eller samtidigt. Asymmetrisk utbredning. Även kranialnerver kan drabbas. Ofta smärta vid debut.

Etiologi

Vanligast är ischemisk skada genom påverkan av vasa nervorum. Ofta akut.

 • Diabetes
 • SLE, polyarteritis nodosa, kryoglobulinemi (hepatit m.m.)

Annan mekanism, t.ex. infiltration. Snarare gradvis insjuknande.

 • Sarkoidos, amyloidos
 • Infektioner (Borrelia, Lepra, HIV)
 • Leukemi, lymfom

Ärftlig form.

 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt