Startsidan 
Start

Gliom

Vanligaste intrakraniella tumören. Utgår från gliacellerna och metastaserar aldrig utanför CNS.

Astrocytom

 • vanligast, 45 % av alla hjärntumörer
 • lågmaligna vanliga hos barn (cerebellum); kan radikalopereras

Oligodendrogliom

 • medelålders pat
 • frontalt i cortex, med kalkinlagring

Ependymom

 • utgår från ventriklarna ⇒ kan ge obstruktiv hydrocephalus
 • 2/3 i bakre skallgropen (barn, unga)
 • långsam växt
 • rel strålningskänsliga

Pinealom

 • epifysen
 • Parinaud-syndrom: vertikal blickpares med konvergensnystagmus
 • hydrocephalus vid obstruktion av 3:e ventrikeln, akvedukten

Indelning efter malignitetsgrad

I och II Lågmaligna
 • maligniserar så småningom (ca 15 år)
 • debuterar ofta med ep
 • diffus infiltration, mindre ödem, syns bättre på MR än på CT
 • följs med MR, behandlas först när trycket stiger
 • se I
III Anaplastiska
 • de högmaligna (III, IV) har brutit ned BBB och läcker kontrast på CT och MR
IV Glioblastoma multiforme
 • de novo (äldre pat) eller malignisering (yngre)
 • ofta ep-anfall vid debut men också ökat tryck och fokala bortfall
 • CT: oregelbunden uppladdning av kontrast: laddar kraftigt längs ytterkanten, central nekros, omgivande ödem
 • mikrometastasering omöjliggör radikal op

Handläggning

 • CT, ev MR
 • Lågmaligna: följ med MR, ta om möjligt px, behandla ep
 • Högmaligna: operation + strålning + kemoterapi (om gamla, sjuka patienter exspektans).
Steroider vid
 • hotande inklämning/RM-kompression - 32 mg
 • preoperativt 4 mg x 4
 • viss underhållsdos

Prognos

Lågmaligna: övergår till högmaligna inom 10-15 år, ibland senare. Högmaligna: Mkt dålig prognos, 50% dör inom 1 år, 80% dör inom 2 år, 3 promille överlever i 10 år.

 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt