Startsidan 
Start

AKustikusneurinom = vestibulärt schwannom

Tumör utgången från n vestibulocochlearis. De flesta är utgångna från nervskidan (schwannom). 100 fall /år i Sverige. Något oftare kvinnor. Vuxna patienter, medelålder 50 år. Ofta flera års anamnes. Patienter med neurofibromatos har ökad förekomst och kan ha bilaterala schwannom.

Symptom

  • ensidig sensorineural hsn av retrokokleär typ. 10 % debuterar som sudden deafness. Vanligen långsamt progredierande med plötsliga perioder av försämring.
  • tinnitushos ¾ (ensidig kan vara debutsymptom!)
  • ostadighetskänsla, sällan yrsel
  • så småningom även symptom från kranialnerver, hjärnstammen och cerebellum. Först brukar trigeminus påverkas med sensibilitetsnedsättning eller neuralgiska ansiktssmärtor. Facialispares är sällsynt. Ataxi.

Ingen relation mellan tumörens storlek och symptomens duration eller graden av hsn. Plötsliga hörsel- eller balanssymptom tyder på blödning o/e infarkt i tumören. Hydrocephalus och intrakraniell tryckstegring med huvudvärk, synnedsättning, illamående och kräkning vid påverkad likvorcirkulation. Risk för inklämning.

Balansbesvär eller ensidiga hörselsymptom ⇒ tänk ponsvinkeltumör!

Utredning

ÖNH-undersökning:
  • otoneurologiskt status: kranialnervspåverkan, balans, Frenzels glasögon, ton- och talaudiogram (diskantnedsättning) och elektronystagmogram; stapediusreflexen nedsatt vid stim av sjukt öra
  • ögonus: spontan-, läges- och blickriktningsnystagmus
Hjärnstamsaudiometri
MR ponsvinkel, med kontrast

Om nystagmogrammet eller tonaudiogrammet är asymmetriskt (mer än 10 dB skillnad mellan öronen vid minst 3 närliggande frekvenser) ⇒ stärkt misstanke!

Behandling

  • Exspektans - äldre
  • Op om hsn - via bakre skallgropen, genom innerörat, från mellersta skallgropen
  • Alt stereotaktisk strålbehandling
  • Blir ofta av med resterande hörsel på det drabbade örat
 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt