Startsidan 
Start

Pseudotumor cerebri

"Idiopatisk intrakraniell hypertension". Intrakraniell tryckstegring utan känd orsak som drabbar ffa unga, fertila kvinnor med bålfetma. Kan utlösas av p-piller, tetracykliner, vit A, steroider, alkohol, koffein, endokrina sjukdomar och systemsjukdomar. Ingen inklämning men risk för blindhet pga sekundär synnervsatrofi.

Symptom och fynd

  • kraftig, pulserande huvudvärk (varar i dagar till veckor), illamående, kräkningar
  • dubbelseende, abducenspares
  • obskurationer
  • nedsatt synfält nasalt
  • bilateralt papillödem

Utredning

  • CT skalle med iv kontrast för att utesluta expansivitet.
  • MR ⇒ MR-angio ⇒ konventionell carotis-angio för att utesluta sinustrombos (sinus sagittalis superior et transversus)
  • när expansivitet är utesluten kan LP göras (tryckmätning, likvorkomposition samt sänker trycket momentant)

Behandling

Bantning, seponera p-piller, upprepade likvortappningar, Diamox ®, ev steroider (Dexametason ® 2 mg x 3), ventrikuloperitoneal shunt. 10% får bestående synnedsättning.

 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt