Startsidan 
Start

TIA

Transitorisk ischemisk attack. Beror vanligen på mikroembolier från plack ffa i carotisbifurkationen. Symptomen går vanligen i regress inom några minuter. Riskindikator för stroke, 5 % får stroke inom 2 dygn, 10 % inom 3 månader. 20-40% får stroke inom 3-5 år.

Symptom

 • pares (50%)
 • talstörning (40%): dysartri, dysfasi
 • sensibilitetsnedsättning
 • synstörning: amaurosis fugax (20 %), hemianopsi, diplopi

Symptomduration

 • max 24 h
 • om kortvarig < 10-60 min misstänkt trombotisk eller storkärlssjukdom
 • om långvarig > 60 s misstänk embolisk
 • vid fluktuerande symptom troligen lakunär

Riskfaktorer som föranleder skyndsam handläggning, helst inneliggande

 • ålder > 60 år
 • duration > 10 minuter
 • hemisfär-TIA
 • afasi
 • diabetes

Vid amaurosis fugax är handläggningen inte lika skyndsam då risken för stroke är lägre, gör dock akut ögonkonsult.

Utredning

 • anamnes
 • status inklusive BT båda armar, auskultera carotider
 • EKG (förmaksflimmer?)
 • CRP, SR, blod, el, PK-INR, p-glukos, troponin I, PP, APTT, lipidstatus
 • CT hjärna utan kontrast akut (DD: subduralhematom, tumör)
 • carotisduplex inom 48 h (vid amaurosis fugax polikliniskt inom 2 v)
 • TEE om < 50 år om ingen annan uppenbar genes
 • UKG om > 50 år och klinisk misstanke om kardiell emboli

Behandling

 • Trombyl 75 mg, 4 st som bolusdos, därefter 75 mg x 1
 • om pågående ASA sker byte till Asasantin Retard 1 x 2 (ASA + dipyramidol)
 • Plavix 75 mg x 1 om ASA-allergi
 • om verifierad embolisk TIA sätts pat in på Waran 2,5 mg (målvärde INR 2-3)
 • antihypertensiv terapi
 • Simvastatin 40 mg tn om verifierad signifikant carotissjukdom o/e känd koronarsjukdom
 • ej visat att heparininfusion eller LMWH är bra vid hopade TIA
 • snabb karotiskirurgi vb
 • poliklinsik koagulationsutredning om < 50 år
 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2010-12-14
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt