Startsidan 
Start

Myelit

Inflammation i RM. Post- eller parainfektiöst.

Orsak

 • Borrelia
 • ADEM (akut disseminerad encefalomyelit)
 • MS
 • polio
 • Herpes zoster (dorsalrotsganglion)
 • SLE, vaskuliter, sarkoidos
 • paramalignt

Symptom

 • akuta eller subakuta
 • bortfall beroende på lokalisation
 • initialt spinal chock med slappa pareser och reflexbortfall ⇒ spasticitet
 • segmentell del av ryggmärgen eller stora delar av ryggmärgen drabbas
 • feber

Utredning

 • akut MR (kan visa lokaliserad lesion; DD kompression?)
 • lab
 • LP (ökade monocyter, ökad proteinhalt)

Behandling

Steroider i högdos. Prognosen är vanligen god med spontan förbättring, 20% får dock uttalade funktionsbortfall.

Polio

Poliomyelitis anterior acuta. Enterovirus. De flesta är vaccinerade. Endast 1 % av de smittade får neurologiska symptom. Inflammation i grå substans i RM, ffa i de motoriska framhornscellerna.

Symptom

 • kräkningar och diarré
 • symptomfritt intervall ca 1vecka
 • akut feber, areflexi
 • därefter paralytiskt stadium med slappa pareser i extremiteterna. Även diafragma och interkostalmuskulaturen kan drabbas liksom X, XI, XII ⇒ påverkad andning och cirkulation

Viruspartiklar i faeces eller likvor. S-ak. Lymfocytär pleocytos i likvor. Isolering, gammaglobulin, sjukgymnastik, logoped. Pareserna kan gå tillbaka, men oftast kvarstår restsymptom i form av svaghet, atrofi, och förkortningar. Postpoliosyndrom med progressiv svaghet och atrofi efter 15-40 år hos vissa. Bulbär form (med kranialnervspåverkan) slutar ofta dödligt.

 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt