Startsidan 
Start

Encefalit

Etiologi

 • HSV (vanligast, se nedan)
 • TBE (tick borne encephalitis) och Russian Spring Summer Encephalitis, fästingar, 1-2% letalitet
 • lättare encefaliter vid parotit, herpes zoster, varicellae, mononukleos, influensa m.m.
 • bakterier: Borrelia burgdorferi, syfilis, Mycoplasma, Legionella
 • för specifika agens, läs mer under virala CNS-infektioner

Symptom

Tidigare helt frisk. Inom 12-24 timmar insjuknande med:

 • feber
 • huvudvärk
 • trötthet
 • ev nackstyvhet
 • vakenhetssänkning
 • konfusion - desorientering, förvirring, personlighetsförändring
 • hallucinos (ofta lukt), ev psykos
 • fokal neurologi: pareser, kranialnervspareser, ataxi
 • ep-anfall

Handläggning

 • LP: klar, som vid virusmeningit, odling, serologi, HSV-PCR (ger svar nästa dag, slipper serologi, pos prov = herpesencefalit)
 • EEG: förändringar oftast temporalt, kan ses i tidigt skede
 • CT/MR: lågattenuerande kontrastupptagande förändringar, syns i senare skede, först på MR
 • serologi: virus (se virala CNS-infektioner), borrelia, mfl

Behandling

 • Zovirax ®, Geavir ® (aciclovir) 10-15 mg/kg x 3 iv efter LP ges redan på misstanke!
 • dosera efter njurfunktion
 • steroider och hyperventilation mot svullnad
 • symptomatisk behandling: analgetika, lugn och ro, övervakning, krampprofylax (valproat/karbamazepin)
 • viral meningoencefalit är anmälningspliktig!

Prognos

 • 20% dör, restsymptom av psykiatrisk/neurologisk karaktär
 • alltid neuropsykiatrisk uppföljning, ev neurorehab
 • sjukskrivning, återbesök, körkortsbedömning
 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2010-12-14
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt