Startsidan 
Start

Sinustrombos

Hypocirkulation eller stas pga trombosen ⇒ koagulationsaktivering ⇒ stasinfarkt ⇒ hemorrhagisk infarkt när blodet trycks ut. Vanligast i sinus sagittalis superior eller transversus. Alla åldrar men vanligast hos yngre kvinnor. Mortaliteten ca 10 %.

Orsaker

 • spontant
 • malignitet
 • graviditet
 • dehydrering
 • trauma
 • septiska: sinusit, mastoidit ⇒ ffa sinus transversus; näskarunkel ⇒ sinus cavernosus
 • granulomatösa systemsjukdomar såsom Mb Behçet (sinus cavernosus)
 • hematologiska sjukdomar och koagulationsstörningar (APC-resistens, P-piller, antifosfolipider)
 • komplikation vid CVK ⇒ jugularistrombos ⇒ stas i sinus sigmoideus och transversus
 • kakexi
 • nyfödda + småbarn: Pertussis, undernäring, hematologiskt

Symptom

Asymptomatisk pga god kollateralförsörjning
Huvudvärk
 • första symptom hos ¾
 • utvecklas subakut under dagar (vanligast) men kan även debutera som en åskknall
 • vanligen diffust utbredd, men kan vara ensidig eller lokalt avgränsad - ej för att lokalisera tromben
 • även som ansiktssmärta
Neurologiska retningar, t.ex. ep (ofta med Todd-pares)
Höjt ICP
 • illamående, kräkningar
 • lätt vakenhetssänkning
 • papillödem
 • sekundär hemorrhagisk infarkt
Kan leda till inklämning (pga venös stas och ödem)
Feber om spetisk

Symptom från sinus cavernosus

Som ovan men även smärtor i och bakom ögat, oftalmoplegi med symptom från KN III, IV och VI (diplopi), påverkan på KN II (känselbortfall runt ögat), nedsatt kornealreflex (V1), exoftalmus. Stas i öga och ögonlock, chemos. Börjar unilateralt men blir ofta bilateralt.

Utredning

 • MRT
 • Venös angio

Behandling

 • LMWH initialt
 • T. Waran ® 3-6 månader
 • Antibiotika vb
 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt