Startsidan 
Start

Andra orsaker till huvudvärk

Meningit, meningoencefalit
 • infektionstecken, illamående och kräkningar, värre vid huvudrörelser, nackstyvhet
Subarachnoidalblödning
 • urakut, kan vara medvetandesänkt och ha bortfallssymptom
Efter LP
 • likvor läcker genom punktionskanalen ⇒ lågt ICP ⇒ dragning av smärtkänsliga strukturer, ffa kärl, i skallbasen
 • dov, molande, postural
 • går över på några dagar
 • sängläge, riklig dryck, analgetika, koffeindropp, blood patch
Intrakraniell expansivitet
 • ofta intermittent, värst på efternatten eller morgonen
 • förvärras av fysisk ansträngning, valsalvamanöver
 • ofta med illamående och kräkning
Hostutlöst huvudvärk
 • oftast infektioner
 • tänk även på intrakraniell expansivitet, Arnold-Chiari-missbildning
Ansträngningsutlöst huvudvärk
 • tex postcoital hv före eller under orgasm
 • antagligen vaskulär
 • SAB måste uteslutas!
Ökat blodtryck (vid kraftig stegring)
Toxiskt utlöst
 • alkohol, baksmälla
 • natriumglutamat (kinesrestauranger) och nitriter/nitrater (varmkorv)
 • koffeinabstinens
Cervikal huvudvärk
 • akut torticollis
 • whiplash, osv

"Varningshuvudvärk"

Neurologiska fynd + allmänpåverkan

 • kan bero på blödning, infarkt, dissektion
 • ⇒ CT, LP

Inga neurologiska fynd, med eller utan allmänpåverkan

 • kan ha samma bakomliggande orsaker som ovan + sinuit, sinustrombos
 • ⇒ CT, rtg sinus

Indikationer för CT vid huvudvärk

Misstanke på: intrakraniell expansivitet (nytillkommen huvudvärk som ökar vid kroppsansträngning, hosta, krystning), sinustrombos, pseudotumor cerebri, subarachblödning.

Indikationer för MR

Misstanke på hypofysdysfunktion/-tumör, process i bakre skallgropen, dissektion.

Indikationer för LP

Meningit, subarachblödning med neg CT, symptom på pseudotumor med negativ CT.

 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2010-12-14
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt