Startsidan 
Start

Vestibularisneurit

Akut förlust av vestibularisfunktion på ena sidan ⇒ tolkas som rotation åt den friska sidan ⇒ yrsel och nystagmus (mot den friska sidan). Drabbar män lika ofta som kvinnor, oftast medelålders. Teori om virusgenes, men ingenting säkert.

Symptom

 • akut insättande rotatorisk yrsel som oftast börjar på morgonen
 • illamående, kräkning
 • horisontell nystagmus, intensivast vid blickriktning i snabb fas
 • balanssvårighet i stående
 • inga andra neurologiska symptom, ingen hns, ingen tinnitus, inga andra ÖNH-symptom

Kliniska fynd

 • patologiskt impulstest
 • Frenzel förstärker nystagmus, liksom blickriktning riktad mot det friska örat (i snabb fas)
 • headshake accentuerar nystagmus
 • falltendens åt sjuk sida

Handläggning

 • remiss ÖNH
 • EKG, CT om neurologiska symptom

Inläggning

 • dag 1-2: omhändertagande, ev sjösjukemedel, vätska iv
 • dag 2-10: träna, undvik sedering
 • framöver: alltmer avancerade rörelser
 • Sjukskrivning 3 v 100%, 1 v 50%

Prognos

Ungefär hälften återfår funktionen. Kan leda till BPPV och fobisk postural yrsel.

 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt